Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 08 februari 2011 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
08 feb. 2011, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Toezeggingen college aan raad en commissies-2011-01-11-2011-02-08 Commissieagenda Bestuur en Middelen 8 februari 2011
  • -Overheveling budget van boekjaar 2010 naar 2011-Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissielden Bloemendaal 2011-Voorgesteld wordt om de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning aan te passen.-nota ombuigingsoperatie 2012 2014-Implementatie nieuw Raadsinformatiesysteem gemeente Bloemendaal-Rapport rekenkamer, de burger praat mee, interactieve beleidsvorming in de gemeente Bloemendaal-Bijlagen nota ombuigingsoperatie 2012 - 2014 gemeente Bloemendaal-nota ombuigingsoperatie 2012 - 2014-rapport rekenkamer, de burger praat mee, interactieve beleidsvorming in de gemeente Bloemendaal-Vragenlijst startbijeenkomst GO raadsinformatie-recapitulatie onderuitputtingen 2010 (27-12-2010)

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen