Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Bestuur en Middelen, 05 juni 2012 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
05 jun. 2012, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:29 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:07:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Bestuur en Middelen conceptagenda d.d. 5 juni 2012
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:15:42 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:26 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:20 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -beknopt verslag B&M 22 mei 2012
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Toezeggingen college aan raad mei 2012
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:14 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:04:48 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 9 Kadernota 2013

  Meningsvorming
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:27 Download Afspelen
  Fragment 2 00:30:30 Download Afspelen
  Fragment 3 00:29:40 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Kadernota 2013-Kadernota 2013
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:34:06 Download Afspelen
  Fragment 2 00:11:26 Download Afspelen
  Fragment 3 00:00:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Raadsvoorstel DO-Kernnotitie bij het Definief Ontwerp-uitbreiding en renovatie gemeentehuis Bloemendaal, definitief ontwerp, april 2012-R-111190-DO-01; constructieve uitgangspunten DO-R-111190-DO-02; constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3-12674-mm2; memo advies Geomet-Bloemendaal-DO_20120427_v1.0 compl; definitief ontwerp installaties, bouwfysica en duurzaamheid, Deerns Raadgevende Ingenieurs bv-DO-3D DSAA en DS11-uitbreiding en renovatie Gemeentehuis Bloemendaal bouwdeelraming definitief ontwerp-20120424 RI&E-evaluatie Aboma; uitbreiding en renovatie Gemeentehuis Bloemendaal RI en E - evaluatie definitief ontwerp-ontwerp aanpassing buitenruimte-Rapportage boominventarisatie Gemeentehuis Bloemendaal-oplegnotitie bij haalbaargheidsstudie CSP Bennebroek DO fase documenten-haalbaarheidsstudie CSB, Franciscusschool gymzaal te Bennebroek-plaatsing van de servers-Visie op Bloemendaalse Manier van Werken en implementatieplan-Implementatieplan 1.0-DO fase document-Second opinion Definitief ontwerp Gemeentehuis Bloemendaal, Arbo gerelateerde zaken en veiligheid, d.d. 09-05-2012, projectnummer 605-01; DO fase document-Beoordeling meubilair Gemeentehuis Bloemendaal, d.d. 09-05-2012, projectnummer 605-01-BTB-beoordelking DO gemeentehuis Bloemendaal-second opinion op bouwkostenraming definitief ontwerp gemeentehuis-voorbereidingsfase-haalbaarheidsstudie CSB, Franciscusschool gymzaal te Bennebroek
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:14:36 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Ontwerp programmabegroting 2013, Jaarverslag 2011 en Eindrapportage ontwikkeling bedrijfsvoering Veiligheidsregio Kennemerland-ontwerpjaarverslag 2011 / ontwerpprogrammabegroting 2012 / eindrapportage ontwikkeling bedrijfsvoering 19-03-2012-VRK 2012-jaarverslag 2011-eindrapportage ontwikkeling bedrijfsvoering-eindrapportage ontwikkeling bedrijfsvoering
 • 12 Jaarverslag Rekenkamercommissie Bloemendaal

  Informatie en oriëntatie
  1 document
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Jaarverslag en jaarrekening 2011-Jaarrekening 2011-aanbiedingsbrief / samenvatting jaarverslag en jaarrekening-Overzicht externe adviseurs 2011-jaarverslag 2011
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:04 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -voortgangsrapportage april 2012 gemeentelijke huisvesting
 • 14 Nevenfuncties gemeenteraadsleden

  Informatie en oriëntatie
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:36 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:08 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 16 Mededelingen Auditcommissie

  Informatie en oriëntatie
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 17 Mededelingen college van B&W

  Informatie en oriëntatie
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 18 Sluiting

  Informatie en oriëntatie
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen