Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 10 april 2008 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
10 apr. 2008, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2008-04-10-2008-03-13-2008-04-10-2008-04-10
  • -vaststellen Milieuprogramma 2008-Het college besluit: 1. in te stemmen met het ontwerp van het milieuprogramma 2008; 2. het raadsvoorstel vast te stellen en met het milieuprogramma voor te leggen aan commissie en raad; 3. het milieuprogramma na vaststelling door de raad te zenden aan GS van Noord-Holland en de VROM-Inspecteur; 4. derden te informeren middels de gemeentelijke advertentie en door plaatsing van het milieuprogramma op de gemeentelijke website.-Het college besluit: 1. Kennis te nemen van de evaluatie. 2. De conclusies en aanbevelingen over te nemen. 3. De evaluatie ter kennis van de raad te brengen.-Gezamenlijke aktielijst commissies/raad april 2008-Het milieuprogramma geeft een overzicht van de in 2008 geplande milieutaken door het team Milieu.-Bijlage 1 bij het Milieuprogramma is de door de raad geaccordeerde Actiiviteitenlijst voor de Lokale Milieu Agenda-Geplande controlebezoeken in 2008. Maakt als bijlage 2 onderdeel uit van het Milieuprogramma 2008-B&Wvoorstel Aanbestedingsprocedure parkeerterreinen Kop Zeeweg-Raadsvoorstel Milieuprogramma 2008 no 2008004082

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen