Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 12 juni 2008 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
12 jun. 2008, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2008-06-12-2008-06-12; Parkzicht Zocherlaan op Park Brederode-2008-06-12-2008-05-15-2008-05-15; uitvoeringsovereenkomst Parkzicht
  • -Het college besluit: 1. in te stemmen met het het experiment "Pilot woonregio Velsen Zuid-Kennemerland"en de bijbehorende nota "Beleidsregels Pilot woonregio Velsen en Zuid-Kennemerland"; 2. om op basis van artikel 30 Huisvestingsverordening Bloemendaal 2007 het experiment "Pilot woonregio Velsen Zuid-Kennemerland"en de bijbehorende nota "Beleidsregels Pilot woonregio Velsen en Zuid-Kennemerland" voor meningsvorming voor te leggen aan de commissie Grondgebied alvorens een definitief besluit t-vaststelling bestemmingsplan Landelijk Gebied 3e herziening-Het college besluit:de raad te informeren door toezending van het jaarverslag;de aanbevelingen over te nemen.-Het college stelt het raadsvoorstel vast en legt het voor aan commissies en raad.-Jaarrekening 2007 raadsvoorstel-voorstel te kiezen voor kwaliteitsniveaus voor het beheer van de openbare ruimte-raads- en cie- vergaderingen-Commissie voor Welstand en Monumenten Bloemendaal-Protocol voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2007 van de gemeente bloemendaal-Jaarverslag & Jaarrekening 2007-ontwerp bestemmingsplan [zie memo]-Rode contour Park Brederode, antwoord op de vraag van de heer Heukels of het al dan niet is toegestaan om een weg en inrit/uitritconstructie aan te leggen buiten de rode contour van het stedelijk gebied-over ontsluiting Park Brederode via 19e eeuwse entree-Memo aanvulling ruimtelijke onderbouwing verkeersontsluiting 19e eeuwse poort (park Brederode)-normenkader gemeente Bloemendaal-PZ-terrein; zuidelijke ontsluiting via historische poort-inspraak bouwplan-inspraak kap bomen-inspraak kap bomen-inspraak-inspraak-inspraak presentatie 19e eeuwse entree/park brederode-inspraak-Jaarrekening 2007 verdeeld per commissie aan de hand van de onderwerpen. Totaaloverzicht en overzicht per commissie.-Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2008 no. 2008008176-Memo ontsluitingsweg Meer en Berg-Raadsvoorstel gemeenterekening 2007 no. 2008008751-Jaarverslag Commissie voor Welstand en Monumenten Bloemendaal 2006 en 2007 2008009280-Pilot woonregio Velsen Zuid-Kennemerland-Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Landelijk Gebied 3e herziening 2008009596-Raadsvoorstel Beheer openbare ruimte no 2008007581

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen