Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 01 oktober 2009 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
01 okt. 2009, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2009-10-01-2009-09-03-2009-10-01
  • -2009-10-01-2009-09-03-2009-10-01-Raadsvoorstel instellen voorzieningen kapitaalgoederen, Instelling onderhoudsvoorzieningen wegonderhoud-Ontwerpbestemmingsplan 'Het Naaldenveld 1993, 1e herziening-Voorgesteld wordt in te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan Bloemendaal-Dorp, 4e herz. Betreft Vreebug, Kerkplein 16-lijst van toezeggingen september 2009-eindconcept landschapsbeschrijving structuurvisie-tekening ontwerp-bestemmingsplankaart-ontwerp bestemmingsplan Het Naaldenveld 1993, 1e herziening-Nota van beantwoording inspraakreacties. Herziening bestemmingsplan betreft Vreeburg, Kerkplein 16-Ontwerp-bestemminsgplan Bloemendaal-Dorp, 4e herziening tbv Vreeburg, Kerkplein 16-reactie op voorontwerpbestemmingsplan "Het Naaldenveld 1993, 1e herziening": geen aanleiding tot maken van opmerkingen-1993, eerste herziening; wateradvies Hoogheemraadschap van Rijnland-inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Het Naaldenveld 1993, namens J.V.P.J. Brada, M.W. Floris en K.J. Storm en Stichting 't Naaldenveld-voorontwerpbestemmingsplan Het Naaldenveld 1993, 1e herziening-natuurtoets renovatie clubhuis hockeyclub Rood-Wit, Aerdenhout-verzoek wijzigen bestemmingsplan clubhuis t.b.v. voornemen organiseren naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding