Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 05 november 2009 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
05 nov. 2009, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2009-10-08-2009-10-01
  • -Burgemeester en wethouders stellen de raad voor de begroting 2010 vast te stellen. Dit is de eerste begroting waarin het beleid van het collegeprogramma is verwerkt. De opzet is zodanig gewijzigd, dat de doelen van de gemeente transparanter en concreter in beeld worden gebracht. -Erfgoedverordening Bloemendaal 2009-Raadsvoorstel instellen voorzieningen kapitaalgoederen, Instelling onderhoudsvoorzieningen wegonderhoud-Het college besluit:de raad te informeren door toezending van de jaarverslagen;de aanbevelingen over te nemen.-Aanbiedingsbrief raad bij begroting 2010-begroting 2010-jaarverslag 2008