Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 09 december 2010 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
09 dec. 2010, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Verslag commissie Grondgebied d.d. 9 december 2010-CVO agenda 23 november 2010-Toezeggingen college aan raad en commissies-Commissieagenda Grondgebied 20101209
  • -conclusies quickscan haringbuys sept 2010-Milieujaarverslag 2009-vaststellen Bijgebouwenregeling 2010 als opvolger van de nota Erfregeling Gemeente Bloemendaal-vaststellen structuurvisie en uitvoeringsparagraaf-Vaststellen afvalstoffenverordening Bloemendaal 2011 en vaststellen wijze van inzamelen restafval-Voorstel om voor de kern Bennebroek dezelfde gewenste beeldkwaliteit van de openbare ruimte (basis, voor wegen laag) vast te stellen als voor de rest van de gemeente-tand van Zaken Haringbuys / Stedenbouwkundige oplossingsrichtingen-Voorstel vaststellen afvalstoffenverordening-inspreektekst vrije-kavel-model-Overzicht en verantwoording van de in 2009 uitgevoerde milieutaken-Beleidsnota die erfindeling regelt. Opvolger van de Nota Erfregeling-kaarten gebiedstype bijgebouwenregeling-Nota ter beoordeling van ruimtelijke verzoeken. Zowel ontheffingen, projectbesluiten, herzieningen, wijzigingen als principeverzoeken.-Delegatievoorstel Gemeenteraad aan college van b&w-memo stand van zaken tbv sessie met raadsleden-Eindversie Structuurvisie Bloemendaal Kroon op de Regio-inspraak structuurvisie, beantwoording inspraak en wijzigingen-Amendement VVD Haringbuys Openbaar park en kosten-Projectplan structuurvisie Bloemendaal Unieker-ontvangstbevestiging-petitie Klapheklaan Rijnegomlaan-begeleidende e-mail petitie Klapheklaan Rijnegomlaan-revisie 02, definitief-inbrengwaarde gronden fase B project Haringbuys-uitgangspunten Haringsbuys gebied-Inbrengwaarde gronden Haringbuys-vaststellen nota ruimtelijke beoordeling en aanwijzen categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Opvolger van nota projectbesluiten en ontheffingen.