Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 11 februari 2010 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
11 feb. 2010, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2010-02-11-Commissieagenda-2010-01-14
  • -Vaststelling bestemmingsplan Bloemendaal-Dorp, 4e herziening, bouwplan Kerkplein 16-1. kennis te nemen van de aanbevelingen A t/m E van de Taskforce en deze te onderschrijven als de meest adequate oplossingsrichtingen voor de korte termijn; 2. de aanbevelingen van de Taskforce bekend te maken aan de bewoners van Vogelenzang (via de website en per brief aan de bewoners en organisaties die persoonlijk een idee bij de Taskforce hebben ingediend); 3. het gevoelen van de raad (cie. Grondgebied) in te winnen over de aanbevelingen A t/m E; 4. gehoord de raad een besluit te nemen ov-reactie inzake commissievergadering Grondgebied 14-01-2010-onderzoek structuurvisie-rapportage voor de gemeente Bloemendaal, 21-01-2009 -lijst van toezeggingen B&W januari 2010-Nota van beantwoording voorontwerp bestemmingsplan De Geestgronden-Beantwoording reactie vooroverleg-Voorontwerp-bestemmingsplan Kweekduin, 2e herziening-situatie Bloemendaalseweg 210-resultaten Militairenweg-bouwplan Bloemendaalseweg 210, resultaten cumulatief, wegverkeerslawaai-resultaten Bloemendaalsweweg 210, wegverkeerslawaai-borden en lichtenvrije oplossing; verbetering ruimtelijke kwaliteit-reactie n.a.v. de commissievergadering d.d. 14-01-2010-eindrapport 16 april 2008-ontwerp verbeelding-Haringbuys gebied-toelichting, regels en plankaart, september 2009-uitgangspunten Haringsbuys gebied-reactie in het kader van artikel 3.1.1. Bro-positief wateradvies 4e herziening voorontwerpbestemmingsplan Bloemendaal-Dorp-vooroverleg VROM-inspectie