Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 14 januari 2010 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
14 jan. 2010, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Stedenbouwkundig Programma van Eisen Haringbuys i.e. Kaders en voorschriften conform opdracht aan het college bij motie van 17 september 2009-Artikel 4.20 van de Wet milieubeheer schrijft voor dat de gemeenteraad jaarlijks een gemeentelijk milieuprogramma vaststelt. Het college legt thans aan de raad het ontwerp van het milieuprogramma voor 2010 ter vaststelling voor.-Werkwijze actualiseren bestemmingsplannen-Brief aan provincie over haalbaarheid golfbaan-Milieuprogramma 2010 Gemeente Bloemendaal-plankaart dd 04-11-2009-Nota beantwoording zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Deken Zondaglaan - Teylingerweg-bijlagenboek-partiele herzieningen bestemmingsplannen-verzoek uitstel besluitvorming stopzetten project Ecologische Golfbaan Woestduin-inspraakreactie dhr. J. Schuijt en dhr. W. van Gend-inspraakreactie Stichting Haringbuys-inspraakreactie Vereniging Marinehospitaalterrein-toelichting en planregels; versie 04-11-2009-verkenning gebiedskarakteristieke inrichtingsmiddelen en principeopzet planvorming-reactie op einde samenwerking gemeente en golfclub inzake het realiseren van een ecologische golfbaan-realisatie golfbaan Woestduin, ontgrenzen EHS Woestduin-seniorenwoningen-planning actualiseren bestemmingsplannen-planning actualiseren bestemmingsplannen