Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 10 februari 2011 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
10 feb. 2011, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2011-02-17-2011-02-10 Commissieagenda Grondgebied-2011-02-10-Toezeggingen college aan raad en commissies-2011-01-11-2011-02-08 Commissieagenda Bestuur en Middelen 8 februari 2011-2011-01-13
  • -ontwerp bestemmingsplan Buytentwist e.o. 2e herziening-Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissielden Bloemendaal 2011-raadsvoorstel-Voorgesteld wordt om de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning aan te passen.-vaststellen wijze van inzamelen restafval-vaststellen prioriteit verkeersplannen 2011-2014-Duurzaamheid- en milieuprogramma 2011-nota ombuigingsoperatie 2012 2014-herziening bestemmingsplan Principeverzoek Landje van de Boer, Bloemendaalseweg 175/175a-Rapport rekenkamer, de burger praat mee, interactieve beleidsvorming in de gemeente Bloemendaal-verbeelding bestemmingsplan Buytentwist e.o. 2e herziening-ontwerp planregels bij bestemmingsplan Buytentwist e.o. 2e herziening-ontwerp Bestemmingsplan Buytentwist e.o. 2e herziening-Het milieuprogramma geeft een overzicht van de geplande milieu en duurzaamheidstaken in 2011.-bijlage Aanvullende informatie diftar-Bijlagen nota ombuigingsoperatie 2012 - 2014 gemeente Bloemendaal-nota ombuigingsoperatie 2012 - 2014-bestuur Stichting Haringbuys-inspraaknotitie afvalinzameling 2010-reactienota inspraak afvalinzameling 2010-vragenlijst-rapport rekenkamer, de burger praat mee, interactieve beleidsvorming in de gemeente Bloemendaal-Dekkingsvoorstel verkeersplannen 2011-quickscan Landje van de Boer, briefrapport landje van de boer aan het laantje van Buytentwist-rapport TNS NIPO raadpleging bevolking afvalinzameling

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen