Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 13 januari 2011 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
13 jan. 2011, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Verslag commissie Grondgebied d.d. 9 december 2010-Commissieagenda-Toezeggingen college aan raad en commissies-2011-01-13
  • -Duurzaamheid- en milieuprogramma 2011-nota ombuigingsoperatie 2012 2014-Het milieuprogramma geeft een overzicht van de geplande milieu en duurzaamheidstaken in 2011.-bijlage Aanvullende informatie diftar-Bijlagen nota ombuigingsoperatie 2012 - 2014 gemeente Bloemendaal-nota ombuigingsoperatie 2012 - 2014-bestuur Stichting Haringbuys-inspraaknotitie afvalinzameling 2010-vragenlijst-Dekkingsvoorstel verkeersplannen 2011-rapport TNS NIPO raadpleging bevolking afvalinzameling

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen