Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 13 oktober 2011 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
13 okt. 2011, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 23:34:24 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 23:34:15 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Besluitenlijst cie grondgebied 15 september 2011-Commissieagenda
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 23:34:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:09:52 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Besluitenlijst cie grondgebied 15 september 2011
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 23:33:26 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Toezeggingen van college aan raad t.b.v. oktober
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 23:31:42 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:20:08 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 9 Insprekers en/of genodigden

  Inspreker en/of genodigden
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:23 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:15:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Ontwerpbestemmingsplan Vogelenzang 2010 - raad wordt voorgesteld beantwoording reacties voorontwerp vast te stellen en het ontwerp vrij te geven voor inspraak-september 2011, projectnummer: 00555.008-verbeelding, blad 1 van 3-verbeelding, blad 2 van 3-legenda, blad 3 van 3-wijziging principebesluit Bekslaan 36, verplaatsen bouwvlak-beleidsplan archeologie Bloemendaal-concept versie 20 april 2011-aangepaste versie rapport Sportvelden Bloemendaal - beleving en intensivering Deel 1, blad 1 - 20-bladen 21 tot 35-zienswijzen ontvangen mbt bestemmingsplan Vogelenzang (bij elkaar gevoegd tbv RIS)-Ontwerpbestemmingsplan Vogelenzang 2010 - raad wordt voorgesteld beantwoording reacties voorontwerp vast te stellen en het ontwerp vrij te geven voor inspraak-september 2011, projectnummer: 00555.008-verbeelding, blad 1 van 3-verbeelding, blad 2 van 3-legenda, blad 3 van 3-wijziging principebesluit Bekslaan 36, verplaatsen bouwvlak-beleidsplan archeologie Bloemendaal-concept versie 20 april 2011-aangepaste versie rapport Sportvelden Bloemendaal - beleving en intensivering Deel 1, blad 1 - 20-bladen 21 tot 35-zienswijzen ontvangen mbt bestemmingsplan Vogelenzang (bij elkaar gevoegd tbv RIS)-bestemmingsplan 2010 augustus 2011
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:14:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Beleidsplan Openbare verlichting 2010 - 2020 projectnummer 217643 revisie 04-Beleidsplan Openbare verlichting 2010 - 2020 projectnummer 217643 revisie 04-collegebrief met toelichting op de begrotingsvoorstellen wegbeheer, openbare verlichting , bruggen , beschoeiingen-nadere vragen GroenLinks n.a.v. de kadernota-stukken en bespreking daarvan over wegenonderhoud- en rehabilitatie-meerjarenplanning 2012-2071-overzicht kosten wegonderhoud 2012 ten laste van de reserve wegbeheer ten behoeve van de begroting 2012-Toelichting op het in 2012 geplande groot wegonderhoud-toelichting op de in het meerjareninvesteringsplan 2012-2015 in de begroting 2012 opgenomen investeringskredieten ten behoeve van producten verkeer en wegbeheer en rioleringen
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:04:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Najaarsnota 2011
 • 13 Begroting 2012

  Bespreekpunt
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:28:15 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Begroting 2012-Begroting 2012-Toelichting begroting 2012
 • 14 Stand van zaken projecten

  Informatie en oriëntatie
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:05:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 15 Mededelingen college van B&W

  Informatie en oriëntatie
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:58 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen