Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 15 september 2011 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
15 sep. 2011, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:50 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:14 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:13:32 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Commissieagenda-Commissieagenda
 • -2011-06-09
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Toezeggingen van college aan raad t.b.v. september
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:13 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:11:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 9 Insprekers en/of genodigden

  Inspreker en/of genodigden
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:08 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:38:45 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -vaststellen archeologiebeleid-beleidsplan archeologie Bloemendaal-concept versie 20 april 2011-concept versie 07 20 april 2011-archelogische verwachtingskaart Bloemendaal-Startnotitie archeologiebeleid Bloemendaal Bennebroek-voorstel ondergrenzend gemeente Bloemendaal op te leggen bij bodemverstoring per vergunningtype
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:25:08 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Voorstel tot vaststellen van Duurzaamheid- en milieujaarverslag 2010-Verslag van de in 2010 uitgevoerde taken op het gebied van milieu en duurzaamheid
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:30:54 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -vGRP Bloemendaal 2011 - 2016-verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Bloemendaal 2011-2016-vaststelling vGRP Bloemendaal 2011-2016.-testdoc marion voor bestandsformaten naar pdf-beoordeling verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2016-reactie concept vGRP Bloemendaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:36 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -jaarverslag Welstands- en Monumentencommissie 2010
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:19:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Het college stelt de raad voor het ontwerp bestemmingsplan Van Wijkgarage vast te stellen. In dit bestemmingsplan wordt de bouw van 9 woningen op het terrein van de voormalige Van Wijkgarage mogelijk gemaakt. Tevens is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bouw van 4 woningen op het terrein van Bouw- en Schildersbedrijf Rijnierse mogelijk te maken. Het bestemmingsplan Van Wijkgarage is opgesteld, omdat de Raad van State in 2010 goedkeuring heeft onthouden aan het wijzigingsplan dat in 2009 voor de Van Wijkgarage was opgesteld.-vaststellen ontwerp bestemmingsplan Van Wijkgarage-verbeelding ontwerp bestemmingsplan Van Wijkgarage, gewijzigde tekening 22-08-2011-ontwerp planregels bestemmingsplan Van Wijkgarage-ontwerp toelichting bestemmingsplan Van Wijkgarage-bijlagenboek-inspraakreacties voorontwerp bestemmingsplan Van Wijkgarage-wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Van Wijkgarage
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:09:59 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -kaartanalyse-inventarisatie eigendom Verbindingsweg N205-N206-VVD, 07/07/2011
 • 16 Informatie projecten

  Informatie en oriëntatie
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:08:12 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 17 Mededelingen college van B&W

  Informatie en oriëntatie
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:05:46 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen