Commissie Samenleving 14 mei 2008 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • -2008-05-14-2008-05-14-2008-04-09
    laden...
  • -Jaarstukken 2007 Paswerk raadsvoorstel-Vaststelling verordening 'voorlichting over religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen Bloemendaal 2008'-Het college besluit het concept-raadsvoorstel en- besluit 'vaststelling verordening voorlichting over religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen Bloemendaal 2008' vast te stellen en voor te leggen aan commissie Samenleving en gemeenteraad.-Algemene subsidieverordening Bloemendaal 2008-het college besluit het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad-Het college stelt de raad voor de Verordening Wet Inburgering Bloemendaal 2008 vast te stellen en de oude Verordening Wet Inburgering Bloemendaal 2007 per 1 juni in te trekken-vaststelling Algemene subsidieverordening 2008-gecombineerde actielijst raads- en commissievergaderingen mei 2008-Concept - 4e Marap 2007 Intergem. Sociale Dienst, te behandelen in cie. vergadering Samenleving 14 mei 2008-Notitie verbreding Wet Inburgering in Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Heemstede 2007-2009-Gezamenlijke aktielijst commissies/raad april 2008-aandacht, ondersteuning, bescherming en toezicht-2007, Paswerk-De stukken voor kennisgeving aan te nemen-Raadsvoorstel Verordening wet Inburgering Bloemendaal 2008 no 2008007240-Raadsvoorstel Vaststellen verordening voorlichting over religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen Bloemendaal 2008 no 2008007635-Raadsvoorstel vaststelling Algemene subsidieverordening Bloemendaal 2008 no 2008007303-Marap 4e kwartaal 2007 IASZ, geagendeerd voor cie Samenleving van 14 mei 2008
    laden...