Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Samenleving, 16 januari 2008 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
16 jan. 2008, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Het college besluit het raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan commissie en raad.-Het college stelt de raad voor het minimabeleid per 1 januari 2008, zoals aangegeven in de nota 'Afstemming minimabeleid IASZ', vast te stellen. Het uitgangspunt van deze nota is dat steeds wordt gekozen voor de meest gunstige regeling voor de cliënten uit de vier deelnemende gemeenten.-Het college besluit het concept-raadsvoorstel en -besluit 'vaststelling begroting 2008 stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland' vast te stellen en voor te leggen aan commissie (Samenleving) en raad.-vaststelling begroting 2008 stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland-bijlage verslag cie samenleving 2008-01-16-raads- & cie- vergaderingen; januari 2008- Concept-Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 2008-Raadsvoorstel Concept Woonvisie Bloemendaal 2007-2012, no 2007019316-raadsvoorstel vaststelling begroting 2008 STOPOZ no 2007021200