Commissie Samenleving 11 februari 2009 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

  • -2009-02-11-2009-02-11-2009-01-14
    laden...
  • -Wijziging verordening leerlingenvervoer-(Meerjaren)begroting 2009 - 2012-raadsvoorstel goedkeuring begroting 2009 Stopoz-In het kader van de fusie van Bloemendaal met Bennebroek is een nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs opgesteld. De nieuwe verordening is iets eenvoudiger van opzet dan de bestaande verordeningen van beide gemeenten. Het college stelt de gemeenteraad voor tot vaststelling van de nieuwe verordening over te gaan.-Beantwoording technische vragen begroting 2009-commissie en raad januari 2009-begroting 2009-toelichting wijzigingen verordening voorzieningen huisvesting onderwijs-ter vaststelling-Raadsvoorstel Meerjarenbegroting 2009-2012
    laden...