Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Samenleving, 08 februari 2017 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
08 feb. 2017, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Geagendeerd op verzoek van de PvdA, met de volgende motivatie: Onder de punten 1, 2 en 3, wordt gesproken over "integrale dienstverlening", "resultaatgericht en verbindend werken", "sturen op transformatie" "administratieve lastenverlichting" en "ontschotte budgetten". Bij al die begrippen wordt de bal als het ware bij de aanbieders gelegd. Onze vraag hierbij is: hoe ziet het college zijn eigen rol hierin, aangezien toch juist van de gemeente een regierol mag worden verwacht; Onder punt 2 wordt gesproken over "administratieve lastenverlichting voor aanbieders en gemeenten." Onze vraag daarbij is: op welke wijze streeft het college naar administratieve lastenverlichting voor de inwoners van Bloemendaal?; Onder punt 8 wordt gesproken over "beschikbaarheidsbekostiging en productiebekosting". Onze vraag daarbij: Kan het college deze begrippen toelichten.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Geagendeerd op verzoek van Hart voor Bloemendaal, met de volgende motivatie: Het vijfde rapport van de cliëntenmonitor 'Zorg naar gemeenten' bevat de uitkomsten van interviews met cliënten en hun naasten die de overgang van de AWBZ zorg naar de Wmo hebben meegemaakt. Mensen met lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperkingen, ouderen, chronisch zieken, mensen met een psychische aandoening of met niet aangeboren hersenletsel. Op grond van de ervaringen van deze mensen zijn er een aantal aanbevelingen gedaan voor de doorontwikkeling van de Wmo door Landelijk Platform GGZ. De wethouder wordt gevraagd in te gaan op de aanbevelingen in het rapport. Wat heeft de gemeente gedaan met die aanbevelingen, wat zal hieraan nog gedaan worden, hoe wordt dit gedeeld met de raad en hoe worden derden daarin gekend/daarbij betrokken. Onder derden ook te verstaan de Wmo-raad.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 11 Mededelingen College van B&W

  Informatie en oriëntatie
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 12 Rondvraag

  Informatie en oriëntatie
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:00 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen