Presidium 29 mei 2013 20:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Door de heer Boeijink zijn aanpassingen doorgegeven mbt de inrichting van de raadszaal
  laden...
 • Deze wordt tevens in het CVO besproken, maar ter informatie ook aangeboden aan het Presidium. De griffier zal terugkoppelen wat er in het CVO aan de orde is geweest.
  laden...
 • D66 heeft aangegeven de keuze voor tijdelijke huisvesting te willen bespreken inde commissie B&M. Door de fractievoorzitter zal tijdens het Presidium een nadere toelichting worden ingebracht.
  laden...
 • a. Op 28 juni vindt het jaarlijkse raadsuitje/werkbezoek plaats en deze keer is afvalinzameling en verwerking het thema. S’morgens gaan we naar Amsterdam voor een bezoek aan de afval verwerking en s’middags naar Rijssenhout voor een bezoek aan de afval inzameling. Voorgesteld wordt tussen de middag te lunchen en na het bezoek aan de Meerlanden de dag daar af te sluiten met een borrel. b. Daarnaast is het voorstel om het nieuwe politieke seizoen te openen op donderdag 5 september met een themamiddag over de toekomst van Bloemendaal en (regionale) samenwerking (aan de hand van een notitie van het college) en daarna te BBQ en. Voorgesteld wordt de themamiddag en BBQ te organiseren in een locatie op het strand en om vier uur te starten.
  laden...
 • Opzet wordt zsm bijgevoegd op RIS In februari/maart 2014 worden de politieke cafés georganiseerd in de vijf dorpskernen. De bijeenkomst in Bennebroek vindt plaats in het Trefpunt op 7 maart en met deze organisatie wordt de inhoud van de politieke avond afgestemd. Aan het Presidium nu de vraag hoe de invulling van de avond eruit zou moeten zien. Er worden een aantal mogelijke opties voorgelegd, maar eigen invulling is natuurlijk ook mogelijk. De locaties zijn bekend en de data worden tijdens het Presidium van woensdag 29 mei gepland (Dan is het vergaderschema 2014 gereed) Voorstel locaties: Vogelenzang (Dorpshuis) Overveen (Burgerzaal)) Aerdenhout (Montessori college) 7 maart Bennebroek (Trefpunt) Bloemendaal (Dorpshuis) Vraag 1 Welke opzet kiest het Presidium voor de politieke cafés, de door debat.nl aangeleverde opzet of een eigen invulling. Vraag 2 Is het akkoord alle politieke cafe’s in de maand februari en maart te plannen, zo ja dan graag vanavond data vaststellen.
  laden...
 • Zoals afgesproken heeft de griffier voorbereiding getroffen voor een bijeenkomst voor de gemeenteraad over “ politicus en integriteit”. Bureau Integriteit Amsterdam kan de training van 1 dag voor Bloemendaalse raad verzorgen in september. Opzet en datum worden in het Presidium besproken.
  laden...
 • De heer Burger verzoekt het functioneringsgesprek met de griffier te plannen en tevens afspraken te maken over de wijze van input door de raad. De griffier stelt voor om het herzien van het Reglement van Orde te verschuiven naar het najaar.
  laden...
 • laden...