Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Presidium, 27 augustus 2014 20:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
27 aug. 2014, 20:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:47 Download Afspelen
  Fragment 2 00:05:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  • Naar aanleiding van het vorig Presidium is een overzicht bijgevoegd van de actuele kosten/ abonnementen van het RIS bij GO.(wordt u per emailbericht toegezonden) • Op 2 september is de raadsinformatiemarkt gepland. Organisaties presenteren zich aan de raad en er is gelegenheid tot uitwisselen van informatie.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:58 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Met de nieuwe raad moet ook de werkgeversdelegatie opnieuw worden benoemd. Wetgeving is op het punt van deelnemers gewijzigd. De burgemeester is nu adviseur/informant van de werkgeversdelegatie en kan aan de vergaderingen deelnemen. Drie leden van de raad worden afgevaardigd in de werkgeversdelegatie. Het advies van de VNG is 1 lid is de plaatsvervangend voorzitter van de raad, 1 lid komt uit de oppositie en 1 lid uit de coalitie. Het presidium wordt gevraagd een voordracht te doen voor de werkgeversdelegatie, daarna wordt het voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan raadscommissie en gemeenteraad.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:09:23 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  De tekst voor de programmabegroting en het budget voor 2015 wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het presidium en zal met eventuele wijzigingen deel uit maken van de programmabegroting 2015. Het stuk zal u per email toegezonden worden
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:05:18 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  • De procedure is reeds toegezonden en bijgaand de planning van de herbenoemingsprocedure. De concrete data moeten in overleg nog worden vastgesteld. • Vraag is of er behoefte is aan een informatiebijeenkomst over herbenoeming. Het stuk zal u per email toegezonden worden.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:25 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  Voorgesteld wordt de verordening aan te passen conform bijgaand voorstel en na akkoord presidium voor te leggen aan raadscommissie en gemeenteraad.
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:55 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:01 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen