Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 20 december 2007 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
20 dec. 2007, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -2007-11-29-20-12-2007-Agenda van de raadsvergadering van 20 december 2007-2007-12-20
  • -De benoemingen door het college na 2001van de leden van de Commissie voor Welstand en Monumenten Bloemendaal bekrachtigen.-Het college stelt de raad voor: 1. het tarief van de rioolrechten voor niet-woningen te verlagen van € 1,73 naar € 1,17per € 2.500 waarde 2. de in 2007 teveel in rekening gebracht rioolrechten bij eigenaren van niet-woningen in 2008 aan hen terug te geven via een eenmalige extra verlaging van bovengenoemd tarief; deze tariefsverlaging bedraagt € 0,60 per € 2.500 waarde.-De raad der gemeente Bloemendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; b e s l u i t: vast te stellen de volgende VERORDENING FINANCIEEL BEHEER BLOEMENDAAL 2007 -Wijzigingsvoorstel gemeenschappelijke regeling HDK in verband met de toetreding van de Haarlemmermeer-Onderzoeken naar gemeenschappelijke regelingen Paswerk, HDK en AZK-Amendement WMO-beleidsplan inz voorlichting levensbeschouwingen dd 20-12-2007-publicaties Samenwerking tussen gemeenten op basis van de Wgr en Regie werkt!-publicaties Samenwerking tussen gemeenten op basis van de Wgr en Regie werkt!-onderzoek-onderzoek-rapportage-Nota-onderzoek-verzoek meewerken landelijk vervroegen horecasluitingstijden-informatie om Bed en Breakfast toe te staan binnen de gemeente-open brief aan Raad en College-jaarplan en begroting 2008 regiokorps Kennemerland-publicaties Samenwerking tussen gemeenten op basis van de Wgr en Regie werkt!-aanbiedingsbrief-beeindiging lidmaatschap Bloemen, Ir. E.J.M., Bruggen, P.A. van, Bolt-Schellenberg, Ir. G. en Polman, drs. M.-verwijdering houtwal en afwijking arbeidstijden bij werkzaamheden, beide in afwijking van gemaakte afspraken; afschrift brief aan V.O.F. Vogelpark-publicatie Leven in Nederland-inzet voor Afrika-dank voor toekenning-goedkeuring door Gedeputeeerde Staten-bestratingsbedrijven-toezending stukken

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen