Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raad, 01 juli 2010 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
01 jul. 2010, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • -Verslag raadsvergadering 1 juli 2010-lijst ingekomen stukken raad 1 juli 2010-Raadsagenda 1 juli 2010
  • -schadeclaim Houtvaartkade/Zonnebloemlaan-Rioolheffing 1-1-2010-beantwoording vragen van 31 mei van LB-beantwoording vragen fractie LB-De raad wordt geïinformeerd over het opnemen van zowel een goothoogte als een bouwhoogte in de nieuw op te stellen bestemmingsplannen-antwoord op raadsvraag PvdA 9apr2010-Vraag CDA OZB/rioolrecht sportverenigingen-Liberaal Bloemendaal-beantwoording-SV LB 16 juni 2010, Park Tetrode-Schr vr LB 31 mei 2010 Aanvang bouwwerkzaamheden BAM voormalig Marinehospitaalterrein-Schr.vr. PvdA Dorpskernenbeleid 31-05-2010-Evaluatie groenonderhoud Paswerk voorjaar 2010-ledenbrief-Ledenbrief_BB-U201001270-contributievoorstel 2011 en resolutie Het Perspectief van gemeenten-handreiking harmonisatie-handreiking-VNG ledenbrief instelling nieuwe vaste beleidscommissies-VNG ledenbrief; Het perspectief van gemeentenHoofdstuk 1 4 (agendapunt 7, ALV 08-06-2010)-VNG ledenbrief: Contributievoorstel VNG 2011-VNG ledenbrief: Contributievoorstel VNG 2011-VNG ledenbrief: Voorbereiding ALV 8 juni 2010-ALV amendementen en reacties op resolutie-Ledenbrief BB U201001238 resolutie-Resolutie VNG-Motie VNG congres 2010 def-brandbeveiligingsverordening--ledenbrief-ontwerp resolutie het perpectief van gemeenten-ontwerp resolutie het perpectief van gemeenten-extra bijlage bij: 2010012685-agenda-ontwerp resolutie-Ledenbrief het perspectief van gemeenten-Vereniging van Nederlandse Gemeenten-Handreiking en APV-bepaling-vragen met betrekking tot werkzaamheden nabij Van Haemstedelaan 15-informatie mbt de regionale projectorganisatie-bezwaar tegen eventueel besluit verkoop gemeentegrond aan Gravin Adahof 1-VNG ledenbrief instelling nieuwe vaste beleidscommissies (agendapunt 4a van de ALV)-resolutie Het perspectief van gemeenten niet behandelen in Algemene Ledenvergadering d.d. 7 en 8 juni 2010, maar in gesprekken in de regio-herziening-ingediend concept amendement ter behandeling in alg. ledenvergadering VNG 08-06-2010-Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid-uitnodiging-indienen amendementen-Vereniging van Nederlandse Gemeenten-discussieboek Van bezuinigingen tot strategisch herorientatie-Inspectie Werk en Inkomen-brochure: met globale bestemmingsplannen meer mogelijkheden-brief stand van zaken KING, mei 2010-Notulen dd 10/06/2009-financieel jaarverslag VNG 2009-brochure-tekening 09029-01-reactie op 2010006422-discussieboek Van bezuinigingen tot strategisch herorientatie-reactie op verzoek om advies bouwhoogte in bestemmingsplannen-verzoek deel nemen aan verjaardagsactie voor Dalai Lama-vragen betreffende totstandkoming nieuwe raad en afwezigheid hierin van vertegenwoordiging clientenraad InGeest-jaargang 9, nummer 1, mei 2010-workshop voor Raadsleden-Inspectie Werk en Inkomen-aanbieding brochure over globale bestemmingsplannen-handreiking inegriteit politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen-exemplaar gericht aan college met verzoek informeren raad-extemplaar gericht aan Algemeen Bestuur-gemeentelijke verantwoordelijkheid uitvoering Paspoortwet-lbr. 10/050: compleet programma-start ontwikkeling-Kisjes, A. en Kisjes - de Vries, D.-verzoek deelname, 12-09-2010 t/m 22-09-2010, vh Week van de Vooruitgang