Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Agendacommissie, 21 mei 2014 19:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
21 mei 2014, 19:30
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Voorgesteld wordt om bij de bespreking van de agenda’s van de aankomende commissies ook per onderwerp een tijdsduur te bepalen en deze zichtbaar te maken op het RIS bij de betreffende agenda.  De heer Heukels stelt zich beschikbaar als voorzitter van de commissie Grondgebied. Indien het presidium daarmee instemt (hetgeen verwacht wordt gelet op alle positieve reacties) zal hij het volgende CVO aanwezig zijn en per juni naar alle waarschijnlijkheid al starten met het voorzitterschap.
  • Niet beschikbaar ivm digitale afhandeling CVO.
  • de termijnagenda van dit moment, ter bespreking.
  • Intentie is om over inhoudelijke onderwerpen gezamenlijke raadsbijeenkomsten te organiseren met buurgemeenten. De decentralisaties zijn daar onder meer geschikt voor, maar een gezamenlijke planning is tot op heden nog niet gelukt. Is het CVO voorstander van gezamenlijke bijeenkomsten? Zijn er andere onderwerpen die daarvoor geschikt zijn? Kan het CVO zich er in vinden als de griffie Bloemendaal daar initiatief in zou nemen?
  • De voorzitter van de commissie samenleving zal een operatie ondergaan en om die reden een aantal weken uit de roulatie zijn. De heer Burger is bereid haar in ieder geval in de maand juni te vervangen. Kan het CVO daar mee instemmen?
  • Naar aanleiding van de eerste commissieronde zijn een aantal aandachtspunten ingebracht, die in bijgevoegd document zijn gebundeld. De vraag aan het CVO deze te bespreken en aan te passen of aan te vullen.
  • Om het vragen van input en terugkoppeling vanuit het college te bevorderen stelt de griffier voor om de regionale samenwerkingsverbanden per commissie specifiek te benoemen, de vergaderplanning daarbij zichtbaar te maken ivm het leveren van input en terugkoppeling niet alleen mondeling maar ook in de vorm van de verslagen aan de commissie te verstrekken.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen