Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Grondgebied, 07 juni 2012 20:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
07 jun. 2012, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:35 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:36 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Grondgebied commissie Conceptagenda
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:20 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:11 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -20120510 Commissieverslag Grondgebied 10 mei 2012
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:11:38 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Lijst van toezeggingen van college aan raad juni 2012-Lijst van toezeggingen juni 2012
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:10 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:20:15 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 8 Kadernota 2013

  Meningsvorming
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:04:49 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Kadernota 2013-Kadernota 2013
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:28:18 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -standpunt fietsbrug Houtvaartkade na bestuurlijk overleg-fietsbrug Houtvaart-verslag bestuurlijk overleg d.d.20 april 2012 en verzoek reactie uiterlijk 19 juni a.s.-standpunt fietsbrug Houtvaartkade na bestuurlijk overleg
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 21:41:56 Download Afspelen
  Fragment 2 00:13:42 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -aansluiting dorpshuis op WKO-systeem Brederode-energieonderzoek duurzaam Vogelenzang, dd 21/02/2011-Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang
 • -Brandbeveiligingsverordening Bloemendaal 2012
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:03:53 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -onderzoek verkeerscirculatieplan 2006-Geachte heer Bergman, Ons college heeft met belangstelling kennis genomen van uw onderzoeksrapport inzake het Verkeerscirculatieplan van de gemeente Bloemendaal (VCP). U stelt ons in de gelegenheid onze zienswijze over het onderzoeksrapport kenbaar te maken. Van die mogelijkheid maken wij graag gebruik. Om te beginnen zijn wij van mening, dat de kwantitatieve doelstellingen van het VCP voldoende omschreven zijn. Deze doelstellingen (hoofddoelstelling: minder verkeersongevallen) z-dorpskern Vogelenzang, onderzoeksrapport TNS NIPO-verkeersmaatregelen gemeente Bloemendaal, Dorpskern Aerdenhout, februari 2009-gereedmelding rapport-rapport: hoe ervaren inwoners het verkeerscirculatieplan?-evaluatie vcp kern Overveen-evaluatie vcp kern Bloemendaal-evaluatie vcp aerdenhout-evaluatie vcp vogelenzang-Geachte heer Bergman, Ons college heeft met belangstelling kennis genomen van uw onderzoeksrapport inzake het Verkeerscirculatieplan van de gemeente Bloemendaal (VCP). U stelt ons in de gelegenheid onze zienswijze over het onderzoeksrapport kenbaar te maken. Van die mogelijkheid maken wij graag gebruik. Om te beginnen zijn wij van mening, dat de kwantitatieve doelstellingen van het VCP voldoende omschreven zijn. Deze doelstellingen (hoofddoelstelling: minder verkeersongevallen) z
 • 13 Stand van zaken projecten

  Informatie en oriëntatie
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:07:36 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Collegebesluit schetsontwerp Stedenbouwkundigplan Marinehospitaal-Boekje concept voor ambtelijke toetsing en toetsing klankbordgroep: schetsontwerp overveen marinehospitaal terrein April 2012-ambtelijk advies Marinehospitaal-Advies Klankbordgroep Marinehospitaalterrein-Bijlagen Advies Klankbordgroep MHT 24 april 2012-tweekolommenstuk nav opmerking klankbordgroep Marinehospitaal-advies schetsontwerp stedenbouwkundig plan Marinehospitaal-tekening
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:18:55 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
  -Art 40 RvO CDA Memo planologische procedure gemeentehuis Bloemendaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:06 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:09 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen