Overzicht van nieuwsberichten 2021

Rapport rekenkamercommissie Implementatie Omgevingswet 01 september 2021

De Bloemendaalse rekenkamercommissie heeft op 1 september 2021 een rapport aan de raad aangeboden met betrekking tot de Implementatie van de Omgevingswet.

Stemming benoeming 2 leden regionale agendacommissie bekend 08 juni 2021

De stemcommissie heeft ten aanzien van het raadsvoorstel ‘Benoemen twee leden regionale agendacommissie’ de stemmen geteld.

Kwestie Elswouthoek afgesloten 28 mei 2021

Kwestie Elswouthoek afgesloten

Stemming benoeming nieuwe leden werkgeverscommissie bekend 30 april 2021

Bekendmaking stemmingen

Overlijden Arie Goote 22 februari 2021

Overlijden Arie Goote