Overzicht van nieuwsberichten 2012

Vervolg commissie grondgebied en besloten vergadering 14 december 2012

Op 19 december om 19.30uur wordt de commissie grondgebied van 13 december vervolgd in de raadzaal van het gemeentehuis van Bloemendaal. Een besloten vergadering over Haringbuys en Marinehospitaalterrein zal in januari 2013 plaatsvinden, de datum volgt nog.

Recent toegevoegde Collegebrieven voor de Raadsvergadering van 20 december a.s. 07 december 2012

Collegebrieven benaderd u via de onderstaande linkjes Onderwerpen: Rapportage strandgerelateerde horeca, Notitie gymnastiekvoorziening Hartenlustschool, Beantwoording vraag CDA fractie met referentie tr 47 inzake risicobeheersing centrale huisvesting, Art. 40 vraag van de PvdA fractie inzake vervallen van buslijnen binnen de Gemeente Bloemendaal

Recent toegevoegde Collegebrieven voor de Raadsvergadering van 20-12-2012 03 december 2012

Onderstaande linkjes leiden u naar de Collegebrieven over; - Inzamelbeleid Textiel - Beheersplan openbare verlichting 2013-2016.

Open gesprekken in Overveen tijdens De Raad in uw Dorp 23 november 2012

Woensdag 22 november reisde een delegatie van raadsleden af naar de aula van het Kennemer Lyceum in Overveen om in gesprek te gaan met de dorpsbewoners. Het werd een constructieve avond, waarbij raadsleden en inwoners op een open wijze met elkaar in gesprek raakten. De vragenstellers kregen van elk politiek perspectief een visie op hun vragen toegelicht.

uitstel informatieavond Brederodelaan herinrichting van de Brederodelaan tussen de Zomerzorgerlaan 22 november 2012

U kunt via onderstaande link naar de informatie over dit uitstel

Kpvv Flits november 2012 13 november 2012

Onderstaande link brengt u naar de KpVV Flits van november 2012

VNG bijzondere ledenbrief regeerakkoord 13 november 2012

Onderstaande link brengt u naar de VNG bijzondere leden brief regeerakkoord

VNG ledenbrief inzake inzet van de gemeenten voor de kabinetsformatie "Samen sterker uit de crisis". 13 november 2012

Op 1 oktober jl. sloot de termijn voor de indiening van amendementen op voorstellen die in de Buitengewone ALV van 12 oktober a.s. aanhangig zijn. Er zijn amendementen ingediend door de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en door de gemeente Nijmegen, mede namens een aantal andere gemeenten. De amendementen hebben alle betrekking op de inzet van de gemeenten voor de kabinetsformatie “Samen sterker uit de crisis”.

Plaatsing nieuwsbrief VNG over Advies Van der Vlist Verpakkingenakkoord 13 november 2012

Inzien nieuwsbrief VNG over Advies Van der Vlist Verpakkingenakkoord op onderstaande link.

Commissievergaderingen november 12 november 2012

Aan de commissievergaderingen zijn enkele onderwerpen toegevoegd. Klik de title voor meer informatie.

Ingetogen begrotingsavond Bloemendaal 09 november 2012

Donderdag 8 november 2012 vond de Begrotingsraad van de gemeente Bloemendaal plaats. De Begroting 2013 werd door de raad aangenomen met alleen de stem van Liberaal Bloemendaal tegen. Ingebrachte amendementen en moties werden grotendeels door het college overgenomen.

Recent toegevoegde Collegebrieven 09 november 2012

De onderstaande collegebrieven zijn recent toegevoegd aan de lijst ingekomen stukken

Op 16 november a.s de vrijwilligersavond in het gemeentehuis van Bloemendaal 09 november 2012

Op 16 november a.s de vrijwilligersavond in het gemeentehuis van Bloemendaal van 19:00 uur tot 22:00 uur.

Algemene beschouwingen GroenLinks fractie uitgesproken in de begrotingsraad op 8 november 2012 09 november 2012

Algemene beschouwingen uitgesproken in de begrotingsraad op 8 november 2012.

Algemene beschouwing van de VVD fractie uitgesproken in de begrotingsraad van 8 november 2012 09 november 2012

Algemene beschouwing van de VVD n.a.v. de begrotingsraad van 8 november 2012

Algemene beschouwingen van de CDA fractie uitgesproken in de begrotingsraad van 8-11-2012 09 november 2012

Onderstaand treft u de Algemene beschouwingen van de fractie van het CDA, uitgesproken in de begrotingsraad van donderdag 8 november jl.

De informatie over het MRA Congres 2013 voor 7 februari a.s. staat onder de tab evenementen 06 november 2012

De informatie over het MRA Congres 2013 voor 7 februari a.s. staat onder de tab evenementen

Themabijeenkomst gemeentelijke huisvesting van 1 november 2012 03 november 2012

Klik titel voor persbericht.

Nieuwsflits KpVV oktober 2012 02 november 2012

Onderstaande link brengt u naar de nieuwsflits van de KpVV.

Nieuwsbrief Metropoolregio 02 november 2012

Onderstaande link brengt u naar de nieuwsbrief van de Metropool Regio Amsterdam

Nieuwsbrief Eneco 02 november 2012

Onderstaande link brengt u naar de nieuwsbrief van Eneco van oktober

Update: Recent toegevoegde Collegebrieven aan de Lijst ingekomen Stukken 31 oktober 2012

U treft onder de tab documenten onder het kopje brieven van collge aan raad de hieronder vermelde toegevoegde Collegebrieven aan de Lijst Ingekomen Stukken aan.

Themabijeenkomst gemeentelijke huisvesting 24 oktober 2012

Op donderdag 1 november 2012 vindt er in het gemeentehuis te Overveen een themabijeenkomst gemeentelijke huisvesting plaats.

Positieve sfeer tijdens eerste ‘Raad in uw dorp’ 18 oktober 2012

De gemeenteraad van Bloemendaal wil graag in gesprek met zijn inwoners en horen wat er speelt in de vijf dorpskernen. Met die insteek zijn de gespreksavonden 'De raad in uw dorp' opgezet. Met ruim 20 vooraf ingediende vragen en de goede opkomst lijkt de opzet van de eerste avond in Aerdenhout geslaagd. (klik titel voor meer informatie)

Vervolg commissie samenleving op 16 oktober om 20 uur 12 oktober 2012

Op 16 oktober om 20 uur zal de commissievergadering van 10 oktober vervolgd worden.

Besloten commissievergadering grondgebied uitgesteld naar 18 oktober 19uur 11 oktober 2012

Vanwege afwezigheid door ziekte van wethouder Kokke op donderdag 11 oktober, zal de besloten commissievergadering grondgebied over het Marinehospitaalterrein uitgesteld worden naar donderdag 18 oktober om 19uur.

Aanmelden voor regiodebat Noord/Zuidlijn (dinsdag 16 oktober 2012) opgeven voor 9 oktober a.s. 08 oktober 2012

Aanmelden voor regiodebat Noord/Zuidlijn opgeven voor 9 oktober a.s. Voor verdere gegevens zie nieuwsbericht. Vermeld u daarbij ook of u een bezoek aan de bouwplaats wilt brengen.

Via dit bericht kunt u het magazine Raad 2012 inzien. 08 oktober 2012

De Nederlandse vereniging voor raadsleden heeft haar magezine Raad 2012 digitaal toegezonden. Voior de link zie bijgevoegde link.

Raadsledeninfoavond VRK 8-10-2012 08 oktober 2012

Raadsledeninfoavond op 8 oktober a.s. om 19:00 uur tot 22:00 uur. Locatie: ROC Nova College, Zijlweg 203 te Haarlem

Besloten commissie grondgebied 08 oktober 2012

De heer Heukels (LiberaalBloemendaal) heeft tijdens de commissievergadering op 13 september om een besloten commissievergadering grondgebied verzocht om over het Marinehospitaalterrein te spreken. De meerderheid van de overige commissieleden konden hier mee instemmen. Een besloten commissie grondgebied zal gehouden worden, aansluitend aan de reguliere commissievergadering op 11 oktober 2012. De agenda is op het RIS geplaatst.

De Raad in uw dorp 02 oktober 2012

Op woensdag 17 oktober 2012 zal de gemeenteraad haar eerste van een reeks van vijf dorpskernenbezoeken aftrappen in Aerdenhout. Het doel van deze avond is dat de gemeenteraad met inwoners van gedachten wisselt over thema’s die in de dorpskern spelen. Inwoners van Aerdenhout zijn vanaf 20 uur welkom inde aula van het Montessori College in Aerdenhout. De avond begint met een inloop-/informatiemarkt en eindigt met een plenaire gespreksronde waarbij u antwoord krijgt op uw vragen en/of opmerkingen. Rond 22.00 uur verwachten we de bijeenkomst te sluiten. De volgende dorpskernenbezoeken vinden plaats in: Overveen (22 november) en begin 2013 in Bennebroek, Bloemendaal en Vogelenzang.

Themabijeenkomst op donderdag 1 november a.s. om 19:30 uur. 01 oktober 2012

Naar aanleiding van de uitslag van de burgerpeiling gemeentelijke huisvesting behandeld in de raadsvergadering van 27 oktober jl. zal op donderdag 1 november a.s. om 19:30 uur, zal een themabijeenkomst plaatsvinden. Het onderwerp is " Gemeentelijke Huisvesting", plaats van samenkomst is de Raadszaal van het gemeentehuis te Overveen.

Persbericht gemeenteraad Bloemendaal 27 september 2012 28 september 2012

Klik de titel voor het volledige persbericht.

De fracties van LB en PvdA hebben een eigen enquete Centrale Huisvesting opgesteld 21 september 2012

Op 12 juli jl. heeft de gemeenteraad besloten een burgerpeiling uit te voeren over de plannen voor de gemeentelijke huisvesting. Naast deze burgerpeiling hebben de fracties van LB en PvdA er voor gekozen een eigen peiling te doen.

Uitslag burgerpeiling gemeentelijke huisvesting 20 september 2012

In dit bericht vindt u informatie over de uitslag van de burgerpeiling gemeentelijke huisvesting

Deltacongres op 1 november 2012 13 september 2012

Deltacommissaris nodigt uit voor het 3e Nationaal Deltacongres in AHOY - Rotterdam. Op 1 november 2012 a.s. vanaf 09:30 uur. De mogelijkheid voor bestuurders om provincieale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen te informeren over de ontwikkelingen in het Deltaprogramma.

Raadsconferentie Intergemeentelijke Structuurscan Zuid - Kennemerland 13 september 2012

Raadsconferentie Intergemeentelijke Structuurscan Zuid - Kennemerland. Woensdag 3 oktober 2012 van 19:30 tot 22:30 uur. Restaurant Landgoed Groenendaal, Groenendaal 3, 2104 WP Heemstede

EXTRA raadsvergadering 13 september 19 uur 07 september 2012

Op verzoek van de heren Heukels (LB), Schell (PvdA), Kruijswijk (GrL) en mevrouw Wolf (PvdA) zal er op donderdag 13 september 2012 om 19.00uur een extra raadsvergadering plaatsvinden over: “Verzoek tot rechtstreeks beroep op de bestuursrechter van de rechtbank Haarlem over het bezwaarschrift inzake de afwijzing van Referendumverzoek II”. De aankondiging van deze vergadering vindt u HIER. Eventuele documenten zullen maandag 10 september z.s.m. toegevoegd worden.

Vanaf woensdag 10 oktober 2012 gaat er in de gemeente Bloemendaal een energiebesparingswedstrijd van 27 augustus 2012

Vanaf woensdag 10 oktober 2012 gaat er in de gemeente Bloemendaal een energiebesparingswedstrijd van start . Zie voor meer informatie klik naar het nieuwsbericht.

Publicatie persbericht extra vergadering Gemeenteraad van Bloemendaal 24 augustus 2012

Gemeenteraad neemt besluit over Burgerpeiling gemeentelijke huisvesting.

Werkbezoek Gemeenteraad van Bloemendaal op 6 september a.s. 14 augustus 2012

Op 6 september a.s. zal er een werkbezoek aan de Oude Kern Bennebroek plaatsvinden door de Gemeenteraad van Bloemendaal. Aanvang 18:00 uur, einde werkbezoek 20:00 uur.

In verband met de landelijke verkiezingen nieuwe data voor september cie B&M en Samenleving 14 augustus 2012

In verband met de landelijke verkiezingen op 12 september a.s. verschuiven. De commissie Bestuur en Middelen naar 18 september a.s. en commissie Samenleving naar 19 september a.s.

Extra Raadsvergadering over Burgerpeiling op 23 augustus 20.00 uur 10 augustus 2012

Op 23 augustus komt de gemeenteraad van Bloemendaal bijeen voor een extra Raadsvergadering om te besluiten over de Burgerpeiling.

Extra raad op 26 juli 20 juli 2012

Op 26 juli 2012 zal er een extra raadsvergadering plaatsvinden over het Plan van Aanpak Elswoutshoek.

Persberichten 11 en 12 juli 2012 13 juli 2012

Hier treft u drie persberichten inzake de raadsvergaderingen van 11 en 12 juli aan

Vervolg commissie grondgebied 06 juli 2012

De commissie Grondgebied van 5 juli 2012, wordt op 10 juli vervolgd. Op de agenda staan nog de colgende onderwerpen: 11. Rapport van het Platform NOG Beter en de reactie daarop van het college van B&W (Op verzoek van het CDA) 11a Voortgang vergunningsaanvraag Elswoutshoek (Op verzoek van de VVD) 12. Stand van zaken projecten 13. Mededelingen college van B&W 14. Sluiting

Collegebrief inzake jaarbericht 2011 Halt Kennemerland 05 juli 2012

U kunt de Collegebrief inzake Jaarbericht 2011 Halt Kennemerland raadplegen op het RIS onder llijst ingekomen stukken.

Subsidies in bespreking in commissie samenleving 04 juli 2012

Subsidies in bespreking in commissie samenleving bloemendaal.

Op de kalender staat op 29 september a.s. de informatie over het regiocongres voor raadsleden 04 juli 2012

Raad op Zaterdag regiocongres voor raadsleden op 29 september a.s.

Aanbieden tweede referentieverzoek centrale huisvesting 04 juli 2012

Afbeelding:Aanbieden tweede referentieverzoek centrale huisvesting

Bloemendaal, 3 juli 2012 Comité Bezorgde Bewoners dient opnieuw referendumverzoek in Het comité Bezorgde Bewoners heeft op dinsdag 3 juli jl. voor de tweede keer een referendumverzoek ingediend bij de gemeenteraad. De bewoners vragen het voorstel voor de verbouwing van het gemeentehuis via een referendum voor te leggen aan de Bloemendaalse bevolking. In december werd ook een dergelijk verzoek ingediend. Dat verzoek werd destijds door een meerderheid van de gemeenteraad afgewezen. Het comité heeft nu, voor besluitvorming over het Definitief Ontwerp, opnieuw voldoende handtekeningen verzameld om een verzoek in te dienen. Burgemeester Ruud Nederveen nam als voorzitter van de gemeenteraad de handtekeningen in ontvangst. Ook ontving hij een brief gericht aan het college. De burgemeester bedankte de indieners voor hun actieve betrokkenheid en gaf aan het verzoek voor te leggen aan de gemeenteraad. De raad besluit donderdag 12 juli 2012 over het referendumverzoek.

Besloten vergadering Bestuur en Middelen dinsdag 3 juli 2012. 03 juli 2012

Om 19.40 uur zal het besloten deel van de commissie Bestuur en Middelen starten, i.p.v. na afloop van de reguliere vergadering. De reden hiervoor is dat de PvdA en de commissievoorzitter van mening zijn dat er beter vergaderd kan worden als de vragen die op beslotenheid gesteld moeten worden, beantwoord zijn.

Collegebrief beantwoording definitief ontwerp gemeentelijke huisvesting 26 juni 2012

Vandaag te raadplegen op het RIS

Uitnodiging Themabijeenkomst ' Duurzaamd ruimtegebruik in de Schipholregio' 13 juni 2012

Donderdag 5 juli 2012 van 12:00 uur tot 18:00 uur Park Plaza Amsterdam, Airport Hotel Lijnden.

Persbericht 01 juni 2012

Raadsvergadering 31 mei 2012

AB Radio word Jouw FM 01 juni 2012

Vanaf 1 juni 2012 word AB-Radio Jouw FM

Extra agendapunten voor de raadsvergadering d.d. 31 mei 2012. 30 mei 2012

Toevoeging 2 extra agendapunten voor de raadsvergadering van 31 mei 2012. 14. nterpellatie PvdA inzake Bloemendaal aan Zee in het bijzonder het Helmgat en de inhuizing van de politie bij de Reddingsbrigade. 19. Antwoorden RO-procedure Centrale Huisvesting, op verzoek van de fractie van het CDA.

Toegevoegde Collegebrieven op dinsdag 29 mei 2012 29 mei 2012

Collegebrieven op de lijst ingekomen stukken juni 2012.

Informatieavond over de plannen voor een nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de N206. 16 mei 2012

Namens de provincie Noord-Holland en de stuurgroep A4-N206 nodigen wij u uit voor een informatieavond over de plannen voor een nieuwe verbindingsweg tussen de A4 en de N206 (de ‘Duinpolderweg’). Deze avond is speciaal bedoeld voor de bewoners van Bennebroek. Informatieavond Bennebroek op 30 mei De avond vindt plaats op woensdag 30 mei a.s. in Het Trefpunt, Akonietenplein 1 in Bennebroek. Aanvang 20.00 uur.

Kees van Gruting 14 mei 2012

Uit respect voor Kees van Gruting is in overleg met de fractievoorzitters besloten deze week niet te vergaderen.

VVD-raadslid Kees van Gruting overleden 13 mei 2012

Afbeelding:VVD-raadslid Kees van Gruting overleden

Geschokt hebben we kennis genomen van het bericht dat VVD-raadslid Kees van Gruting heel plotseling overleden is. Zodra er meer bekend is over het afscheid wordt dat op de website geplaatst.

Presidium 8 mei vervallen 08 mei 2012

De presidiumvergadering van hedenavond 8 mei (doorgeschoven van 24 april) is komen te vervallen.

Gesprek OR van Paswerk en Gemeenteraad van Haarlem 01 mei 2012

Gesprek OR van Paswerk en Gemeenteraad van de Gemeente Haarlem d.d. 10 mei 2012 van 15:30 uur tot 16:30 uur. Locatie volgt.

Persbericht over de raadsvergadering d.d. 26 april 2012. 27 april 2012

Persbericht over de vergadering van de gemeenteraad d.d. 26 april 2012. De gemeenteraad heeft niet de hele agenda kunnen afwerken en wordt vervolgd op 10 mei a.s. om 19.00 uur. De Ontwikkelingsvisie Bloemendaal aan Zee staat dan op de agenda.

Presidiumvergadering uitgesteld 24 april 2012

De presidiumvergadering van hedenavond (24 april) wordt twee weken uitgesteld. nader bericht volgt.

Rapportage Commissie Onderzoek Elswoutshoek 23 april 2012

De rapportage van de Commissie Onderzoek Elswoutshoek vindt u op deze website bij de raadsvergadering van 26 april 2012 onder agendapunt 11. Deze raadsagenda is een concept-agenda en wordt aan het begin van de raadsvergadering, al dan niet gewijzigd, vastgesteld.

Besluiten gemeenteraad Bloemendaal van 29 maart 2012 30 maart 2012

Besluiten gemeenteraad Bloemendaal van 29 maart 2012

Toegevoegde collegebrieven 30 maart 2012

Op het RIS treft u onder de tab documenten de lijst ingekomen stukken met de meest recent toegevoegde collegebrieven.

techniek laat raadscommissie in de steek 20 maart 2012

De raadscommsisie Bestuur en Middelen is opgeschort naar donderdag 22 maart om 19.00 uur voorafgaand aan de commissie Grondgebied. De techniek liet het afweten, waardoor helaas het rapport van de commissie die die de integriteitsvraag rond P. Boeijink heeft onderzocht, niet kon worden behandeld.

Vervolg commissievergaderingen 15 maart 2012

Alle drie de commissies zullen in de week van 19 maart vervolg worden. Klik voor meer info.

Extra Presidium dinsdag 13 maart 2012 19.00 uur. 12 maart 2012

Extra Presidium dinsdag 13 maart 2012 19.00 uur. De commissie die in opdracht van het Presidium de feiten heeft geïnventariseerd over het integriteitvraagstuk inzake Elswouthoek, heeft de werkzaamheden afgerond en conclusies en een aanbeveling geformuleerd. Dinsdag 13 maart om 19.00 uur is er een extra Presidium in de kamer van de burgemeester. Doel daarvan is mogelijke vragen van het Presidium te beantwoorden maar bovenal wil de voorzitter graag een afspraak maken voor het proces van behandeling/bespreking van de rapportage in commissie en raad. Het Presidium is openbaar en uitsluitend de fractievoorzitters of hun vervangers hebben de gelegenheid het woord te voeren.

Op 19 maart a.s. om 19:00 uur Informatie-avond VRK, Novacollege, Zijlweg te Haarlem 24 februari 2012

Op de agenda staan de afronding van het traject ' bedrijfsvoering op orde' en het regionaal risicoprofiel.

Persbericht n.a.v. raadsvergadering 23 februari 2012 24 februari 2012

Hier vindt u een persbericht n.a.v. de raadsvergadering van de gemeente Bloemendaal

Afscheid mw. Verkaik-Vernooij en de tussentijdse benoeming dhr. G. Beusen 23 februari 2012

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 23 februari 2012, neemt mevrouw M. Verkaik- Vernooij afscheid als raadslid voor de fractie van het CDA. De heer Beusen zal tussentijds benoemd worden als raadslid voor de fractie van het CDA

Recent ontvangen Collegebrieven 21 februari 2012

Door op dit bericht te klikken zie u een kopie van de Lis. De brieven kunt u inzien op het RIS

Raadsinformatiemarkt Sociaal Domein 21 februari 2012

De primaire doelstelling van de markt is om u te informeren over de stand van zaken in de verbindingen tussen de drie decentralisaties en de voortgang van de praktijkwerkplaatsen

Laatste school op bezoek in de Raadszaal 20 februari 2012

Dankzij het project raadslid in de klas hebben de leerlingen kennis kunnen maken met de politiek en de gemeente.