Overzicht van nieuwsberichten april 2018

nieuwsbrief herinrichting Vogelenzangseweg 16 april 2018

Nieuwsbrief rioolvervanging en herinrichting Vogelenzangseweg

Persbericht: Bestuurlijke maatregel: geen feesten in Bloomingdale tot 26 juni 13 april 2018

Aanleiding is een schietincident op zondag 8 april tijdens het strandfeest. De politie heeft inmiddels vastgesteld dat dit in de tent voor het strandpaviljoen Bloomingdale heeft plaatsgevonden. De burgemeester van Bloemendaal wil een afkoelperiode van 2,5 maand. In deze periode staan 2 strandfeesten van Bloomingdale gepland.

Burgemeestersbrief ten behoeve van een raads- of coalitieakkoord 06 april 2018

Burgemeestersbrief ten behoeve van een raads- of coalitieakkoord

Persbericht: Lange termijnvisie op onderwijshuisvesting 06 april 2018

Donderdag 8 maart 2018 stemde de gemeenteraad in met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Het plan bevat een overzicht van aanpassingen van schoolgebouwen. De gemeente heeft het plan samen met de scholen gemaakt. Het doel is om alle scholen in Bloemendaal te voorzien van moderne, goede en duurzame huisvesting. Zodat leerlingen ook in de toekomst op een prettige wijze onderwijs krijgen. De gemeente geeft hiermee de kwaliteit van onderwijs een flinke impuls.