Rekenkamer

Naam: Rekenkamer

griffie@bloemendaal.nl

 

De Rekenkamer van de gemeente Bloemendaal heeft tot taak onderzoek uit te voeren naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid: in hoeverre zijn de doelen van het beleid gehaald en is dat tegen acceptabele kosten binnen de wet- en rgelgeving gebeurd? De rekenkamer bepaalt zelf de onderwerpen voor haar onderzoek, maar suggesties kunnen worden voorgedragen door de leden van de raad en de inwoners van de gemeente Bloemendaal. De rekenkamer verricht in principe minimaal één nieuw onderzoek en minimaal één evaluatie per jaar naar een door haar uitgebracht onderzoek.

Samenstelling Rekenkamer Bloemendaal

  • Mw. B.J. (Boudien) Glashouwer RE RI CISA, Extern lid, voorzitter 
  • Dhr. Ir. J.J. (Jacob Jan) Bakker, Extern lid
  • Mw. Mr. Drs. V.V. (Valentina) Tsjebanova, Extern lid
  • Dhr. Drs. W.D.M. (Pim) van der Valk, Extern lid

 

De rapporten van de rekenkamer vindt u onder 'Documenten'. Hier vindt u tevens de huidige verordening Rekenkamer. 

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens