Frank Zwertbroek

Frank Zwertbroek

Foto van Frank Zwertbroek
E-mailadres: f.zwertbroek@bloemendaal.nl
Logo van Rekenkamercommissie
Orgaan: Rekenkamercommissie Periode: van: 7 juni 2018 tot: Functie: Ambtelijke ondersteuning Rekenkamercommissie
Logo van Griffie
Orgaan: Griffie Periode: van: 7 juni 2018 tot: Functie: Commissiegriffier/Plv griffier
Logo van Commissie Grondgebied
Commissie: Commissie Grondgebied Periode: van: 7 juni 2018 tot: Functie: Commissiegriffier