Commissie Bestuur & Middelen

Commissie Bestuur & Middelen

  • Deze commissie adviseert over:
  • Bestuurlijke aangelegenheden; Regionale onderwerpen en samenwerkingsverbanden; Economische ontwikkeling; Financiën; Organisatie; Communicatie; Personeelszaken; Automatisering; Informatievoorziening; Juridische zaken; Burgerzaken; Interne zaken; Openbare orde en veiligheid; Rampenbestrijding; Politie; Brandweer; Vergunningen en Handhaving; Parkeerbeheer; Beheer openbare ruimte; Gebouwenbeheer; Gemeentelijke huisvesting; Handhaving

Leden

Foto van Marielys Roos Marielys Roos (Voorzitter)
Foto van Rob Slewe Rob Slewe (Fractievoorzitter)
Foto van Rolf Harder Rolf Harder (Raadslid)
Foto van Leonard Heukels Leonard Heukels (Raadslid)
Foto van Geert Beusen Geert Beusen (Commissielid Bestuur&Middelen)
Foto van Aty de Groot Aty de Groot (Commissielid Bestuur&Middelen)
Foto van Mark Doorn Mark Doorn (Commissielid Bestuur&Middelen)
Foto van Philip Groen Philip Groen (Commissielid Bestuur&Middelen)
Foto van Richard Kruijswijk Richard Kruijswijk (Commissielid Bestuur&Middelen)
Foto van Caroline Hageman Caroline Hageman (Commissiegriffier)