Presidium

Naam: Presidium

griffie@bloemendaal.nl
  • Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad.
  • De burgemeester zit het presidium voor, ondersteund door de griffier.
  • Het presidium komt bijeen in de week voorafgaand aan de raadsvergadering en is openbaar.

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens