Agendacommissie

Agendacommissie

Deze commissie wordt gevormd door de voorzitters van de drie raadscommissies, de plaatsvervangend raadsvoorzitter en de burgemeester.

In deze commissie worden de agenda's van de drie raadscommissies en raad in concept vastgesteld. Aan het begin van een commissie- of raadsvergadering worden de agenda's definitief vastgesteld, mogelijk met toevoeging of verwijdering van agendapunten.

Leden

Foto van Elbert-Jan Roest Elbert-Jan Roest (Burgemeester)
Foto van André Burger André Burger (Lid Agendacommissie)
Foto van Rolf Harder Rolf Harder (Lid Agendacommissie)
Foto van Marielys Roos Marielys Roos (Lid Agendacommissie)