Agendacommissie

Naam: Agendacommissie

Deze commissie wordt gevormd door de voorzitters van de drie raadscommissies, de plaatsvervangend raadsvoorzitter en de burgemeester.

In deze commissie worden de agenda's van de drie raadscommissies en raad in concept vastgesteld. Aan het begin van een commissie- of raadsvergadering worden de agenda's definitief vastgesteld, mogelijk met toevoeging of verwijdering van agendapunten.