Griffie

Griffie

E-mailadres: griffie@bloemendaal.nl
Contact informatie:

De griffie is bereikbaar onder
telefoonnummer (14) 023
per mail via griffie@bloemendaal.nl


 • De griffie van de gemeente Bloemendaal is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gemeenteraad, raadscommissies, het presidium, de agendacommissie, de auditcommissie en individuele raadsleden en fracties.
  De ondersteuning is gericht op het vervullen van de aan de raad toegekende verantwoordelijkheden: toetsing/controle, kaderstelling en volksvertegenwoordiging.
  De griffie adviseert over werkprocessen en procedures, organiseert deze processen en verzorgt de logistieke ondersteuning.
 • Griffier, Presidium, Agendacommissie, Raad, Commissiegriffier Samenleving: 
  J. Witte
 • Commissiegriffier Bestuur en Middelen, secretaris Auditcommissie:
  C. Hageman
 • Commissiegriffier Grondgebied, adviseren rekenkamercommissie: J. Vullings
 • Griffiemedewerker, G. Meerkerk

Leden

Foto van Jasmijn Witte Jasmijn Witte (Griffier)
Foto van Caroline Hageman Caroline Hageman (Commissiegriffier Bestuur en Middelen)
Foto van Jules Vullings Jules Vullings (Commissiegriffier Grondgebied)
Foto van Gideon Meerkerk Gideon Meerkerk (Griffie bureau-medewerker)