Griffie

Naam: Griffie

griffie@bloemendaal.nl
 • De griffie van de gemeente Bloemendaal is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gemeenteraad, raadscommissies, het presidium, de agendacommissie, de auditcommissie en individuele raadsleden en fracties.
  De ondersteuning is gericht op het vervullen van de aan de raad toegekende verantwoordelijkheden: toetsing/controle, kaderstelling en volksvertegenwoordiging.
  De griffie adviseert over werkprocessen en procedures, organiseert deze processen en verzorgt de logistieke ondersteuning.

 • Griffier, Presidium, Agendacommissie, Raad: 
  M. Smit
 • Raadsadviseur, wnd griffier:
  G. Meerkerk
 • Raadsadviseur :
  R. Burggraaff
 • Officemanager Griffie:
  A. Scheurwater

Contact

De griffie is bereikbaar onder
telefoonnummer (14) 023
per mail via griffie@bloemendaal.nl