Hans Wiedeman

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Algemeen

Werkervaring

Na mijn schoolopleiding aan de MTS Werktuigbouw ben ik gedurende mijn gehele loopbaan werkzaam geweest in de autobranche.Na diverse management opleidingen heb ik mij ontwikkeld tot aftersales manager binnen Mercedes Benz Nederland. Tevens was ik daar 9 jaar OR lid waarvan 6 jaar als voorzitter.Ik sloot mijn carrière bij Mitsubishi Motors Europe af waar ik binnen de nieuw geformeerde Europese organisatie de servicedivisie heb opgezet en bestuurd. Sinds april 2009 ben ik met pensioen. 

 Politieke loopbaan

Al vele jaren ben ik geïnteresseerd in politiek en volg met name de Kamerdebatten waarbij de jaarlijkse politieke beschouwingen na Prinsjesdag het hoogtepunt vormen.Met mijn pensionering in zicht voelde ik de behoefte om die politieke interesse actief vorm te geven.

Zo zat ik op zekere dag hierover te filosoferen met mijn buurman Wim de Gelder, destijds burgemeester van deze gemeente. Gezien mijn liberale voorkeur verwees hij mij naar de contactpersoon van de VVD om daar eens te informeren wat de mogelijkheden zijn.Helaas maar ook begrijpelijk kon ik toen geen directe ingang vinden omdat ik nog geen politieke ervaring had. Bovendien was ik nog geen lid van de VVD en pas sinds 5 jaar woonachtig in de gemeente Bloemendaal.

Wim de Gelder wees mij vervolgens op een andere partij die zich liberaal noemde, t.w. Liberaal Bloemendaal (LB). Bij LB zat men te springen om kandidaat raadsleden en het gesprek met de fractie was positief genoeg om met hun in zee te gaan.Ik kwam op plaats 4 voor de verkiezingen in november 2008. LB behaalde 2 zetels en ik kwam dus niet in de raad maar kon wel als duo-commissielid in de commissie grondgebied een bijdrage leveren aan het politieke debat.

In de loop van de zittingsperiode werd het mij langzamerhand duidelijk dat ik een andere kijk heb op het democratisch functioneren binnen een fractie en met Leonard Heukels van mening verschilde over de wijze van oppositie voeren binnen de gemeenteraad.Dit ging uiteindelijk schuren en was de wijze waarop het bestuur en de fractievoorzitter de opvolgingskwestie meende te moeten regelen de bekende druppel om terug te treden.

Nadat een raadszetel van LB vacant werd en nummer 3 op de kieslijst bedankte, kon ik aanspraak maken op de vrijgekomen raadszetel. Mijn politieke ambities gaven mij de wil om verder bij te dragen aan het raadswerk maar de vraag was, onder welke vlag?Een belronde langs de fractievoorzitters om te peilen hoe men tegen een onafhankelijk raadslid aankijkt, gaf mij voldoende steun om de stap te wagen.

Vanaf eind april zat ik dus als liberale eenling in de raad en inhoudelijk beviel mij dat prima. De ervaring leerde mij al spoedig dat het intens verdiepen in alle dossiers ontzettend veel tijd en energie kost. Een fractie zonder kieslijst kan echter geen duo-commissieleden voordragen zodat ik alle zaken in drie commissies moest inlezen en daarbij een mening moest vormen. Dat was ondoenlijk en ik vond dat ik die tijd efficiënter kon besteden. Om die reden is aansluiting bij een andere gelijkgezinde partij een logische stap naar een slagvaardiger functioneren. 

Tegen deze achtergrond vonden de VVD en ik elkaar en sinds 24 oktober zit ik onder de vlag van de VVD in de raad van Bloemendaal. Ik motiveer mijn keuze als volgt; Ik sta als liberaal in hart en nieren voor een samenleving waarin alle Bloemendalers in rust en vrijheid kunnen leven in een veilige gemeente, waarbij ik appelleer aan ieders eigen (burgerlijke) verantwoordelijkheid. In die zin sta ik voor zelfwerkzaamheid en zelfontplooiing met steun van de gemeente en alleen daar wat het echt nodig is. 

Dit gedachtegoed herken ik in het verkiezingsprogramma van de VVD. In dit verband kan ik dan ook het VVD verkiezingsprogramma en het coalitieprogramma volledig onderschrijven. Omdat ik in het verleden ook al in de commissie grondgebied zat waarin ik mijn ambities goed kwijt kon, heb ik er voor gekozen hier wederom mijn energie in te steken. Binnen deze commissie zal ik mij hard maken voor het behoud van onze cultuurhistorische waarden en onze fraaie dorpsgezichten. Ofschoon er nu een grotere fractie is ontstaan welke de stemverhouding binnen de raad zal beïnvloeden, gaat het uiteindelijk om inhoudelijke argumenten die tot de gewenste besluiten moeten leiden, zeker binnen het dualisme.

De raad moet o.a. kaders stellen en controleren hoe het college haar taken uitvoert. Als raadslid zal ik dit op mijn eigen wijze over het voetlicht brengen. Ik kies hierbij voor een positief / kritische insteek. Vooral opbouwend, creatief en kijkend naar de overeenkomsten of met alternatieven komen. Hierbij de lijnen met alle partijen openhouden. Om dit raadswerk goed te doen wil ik de relatie met de burgers versterken door actief met ze in gesprek te gaan en vooral naar ze te luisteren om te weten wat er leeft.

Hans Wiedeman
Zonnebloemlaan 22
2111 ZH  Aerdenhout

h.wiedeman@hetnet.nl

Functie historie

2014

  • 28 apr. 2011 - 26 mrt. 2014 Raadslid, VVD
  • 28 apr. 2011 - 26 mrt. 2014 Commissielid Grondgebied, Commissie Grondgebied
  • Onbekend - 26 mrt. 2014 Raadslid, Gemeenteraad
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens