Henk Schell

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Henk Schell

Algemeen

Werkervaring

Na een korte loopbaan als gemeenteambtenaar heb ik de opleiding gevolgd tot psychiatrisch verpleegkundige. Als zodanig ben ik werkzaam geweest in een algemeen psychiatrisch ziekenhuis en in de forensische psychiatrie. Na verloop van tijd ben ik mij gaan bekwamen in het verpleegkundig vakonderwijs. Aanvankelijk heb ik gedurende enkele jaren als docent gewerkt bij de afdeling Opleidingen van het toenmalige psychiatrisch ziekenhuis Vogelenzang in Bennebroek, nadien bij de psychiatrieopleiding van het AMC. Vanaf het eind van de tachtiger jaren tot aan mijn fpu per 1 januari 2011 heb ik gewerkt in het Hoger Beroepsonderwijs, als docent verpleegkunde bij het instituut gezondheidszorg van de Hogeschool van Amsterdam. De laatste jaren lag het accent van mijn functie op relatiebeheer en stagecoordinatie. Vanuit dat deel van mijn functie heb ik mij  ook geconcentreerd op het ontwikkelen van (landelijke) kwaliteitscriteria voor hbo-stages in de opleiding tot verpleegkundige. Naast mijn werk volg ik al jarenlang colleges kunstgeschiedenis bij de Open Academie en de Universiteit van Amsterdam. Kunstgeschiedenis is mijn grote hobby. Naast het raadslidmaatschap neemt dit het grootste deel van mijn tijd in beslag.

Mijn drijfveer

Al ruim veertig jaar ben ik lid van de Partij van de Arbeid. Onze maatschappij is dermate complex en de belangen zijn dermate tegenstrijdig dat de overheid strukturerend moet optreden. Het is een kwestie van fatsoen om een vangnet te vormen voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Als het nodig is moeten we dan ook een handje helpen, want iedereen is van waarde. Niet alleen mensen kunnen in een kwetsbare situatie verkeren, ook onze fysieke omgeving. Het vitaal houden van onze dorpskernen is daarom een voortdurend punt van mijn aandacht. Je kunt dit niet alleen benaderen vanuit "de bril" van de ruimtelijke ordening die onze leefruimte "netjes" verdeeld in groen, werken en wonen. Domeinen als onderwijs, sport, maatschappelijke voorzieningen, winkels en horeca, welzijn, zondheidszorg et cetera, moeten eveneens vanuit een brede maatschappelijke invalshoek worden benaderd. Ik ben dus een groot voorstander van een integrale benadering van bestuurlijke thema's. Ook in Bloemendaal is het beleid door de coalitie wat mij betreft veel te een-dimensionaal. 

Aandacht binnen de fractie

Vanwege het terugtreden van Thera Wolf als raadslid heb ik in de raadsvergadering van 26 maart 2015 weer onze enige zetel ingenomen. Daarnaast heb ik zitting in de commissie Grondgebied en ben ik benoemd als voorzitter van de commissie Bestuur & Middelen. Aty de Groot en Harold Koster nemen de andere twee commissies voor hun rekening, Aty de commissie Samenleving en Harold de commissie Bestuur & Middelen.

Mijn politieke doel

Mijn belangrijkste politieke doel is het PvdA geluid in deze gemeente voluit ten gehore te brengen. De maatschappelijke thema's: de transities die nog moeten worden vorm gegeven, dorpskernenbeleid, realisering van sociale huurwoningen, de bestuurlijke toekomst, overeind houden van onze culturele en maatschappelijke instellingen, maken dit geluid meer dan noodzakelijk. Schroom niet mij persoonlijk te benaderen als u vindt dat daar aanleiding voor is. Dit geldt natuurlijk voor de hele fractie van de PvdA.

 

Nevenfuncties

 

 • Mede-consul Veldkeuringen SV BSM Bennebroek
 • Vrijwilliger stichting welzijn Bloemendaal 
 • Lid van de Raad van Toezicht van Stichting De Kapel, Bloemendaal

Functie historie

2022

 • 12 dec. 2019 - 30 mrt. 2022 Voorzitter, Commissie Samenleving
 • 12 dec. 2019 - 30 mrt. 2022 Lid Agendacommissie, Agendacommissie
 • 29 mrt. 2018 - 30 mrt. 2022 Fractievoorzitter, PvdA
 • 26 mrt. 2015 - 30 mrt. 2022 Lid Presidium, Presidium
 • 26 mrt. 2015 - 30 mrt. 2022 Fractievoorzitter/gemeenteraadslid, Gemeenteraad

2018

 • 02 nov. 2017 - 29 mrt. 2018 Lid Agendacommissie, Agendacommissie
 • 26 mrt. 2015 - 29 mrt. 2018 Fractievoorzitter, PvdA
 • 26 mrt. 2015 - 29 mrt. 2018 Voorzitter, Commissie Bestuur & Middelen
 • 26 mrt. 2015 - 29 mrt. 2018 Raadslid, Commissie Grondgebied

2017

 • 27 mrt. 2014 - 02 nov. 2017 Lid Commissievoorzittersoverleg, Commissie Voorzittersoverleg
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens