Commissie Bestuur & Middelen

Naam: Commissie Bestuur & Middelen

  • Deze commissie adviseert over:
  • Bestuurlijke aangelegenheden; Regionale onderwerpen en samenwerkingsverbanden; Economische ontwikkeling; Financiën; Organisatie; Communicatie; Personeelszaken; Automatisering; Informatievoorziening; Juridische zaken; Burgerzaken; Interne zaken; Openbare orde en veiligheid; Rampenbestrijding; Politie; Brandweer; Vergunningen en Handhaving; Parkeerbeheer; Beheer openbare ruimte; Gebouwenbeheer; Gemeentelijke huisvesting; Handhaving

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

2023

2022

2020

2019

2018

2015

2014

Ophalen gegevens