Overzicht van nieuwsberichten april 2012

Persbericht over de raadsvergadering d.d. 26 april 2012. 27 april 2012

Persbericht over de vergadering van de gemeenteraad d.d. 26 april 2012. De gemeenteraad heeft niet de hele agenda kunnen afwerken en wordt vervolgd op 10 mei a.s. om 19.00 uur. De Ontwikkelingsvisie Bloemendaal aan Zee staat dan op de agenda.

Presidiumvergadering uitgesteld 24 april 2012

De presidiumvergadering van hedenavond (24 april) wordt twee weken uitgesteld. nader bericht volgt.

Rapportage Commissie Onderzoek Elswoutshoek 23 april 2012

De rapportage van de Commissie Onderzoek Elswoutshoek vindt u op deze website bij de raadsvergadering van 26 april 2012 onder agendapunt 11. Deze raadsagenda is een concept-agenda en wordt aan het begin van de raadsvergadering, al dan niet gewijzigd, vastgesteld.