Overzicht van nieuwsberichten februari 2012

Op 19 maart a.s. om 19:00 uur Informatie-avond VRK, Novacollege, Zijlweg te Haarlem 24 februari 2012

Op de agenda staan de afronding van het traject ' bedrijfsvoering op orde' en het regionaal risicoprofiel.

Persbericht n.a.v. raadsvergadering 23 februari 2012 24 februari 2012

Hier vindt u een persbericht n.a.v. de raadsvergadering van de gemeente Bloemendaal

Afscheid mw. Verkaik-Vernooij en de tussentijdse benoeming dhr. G. Beusen 23 februari 2012

Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond 23 februari 2012, neemt mevrouw M. Verkaik- Vernooij afscheid als raadslid voor de fractie van het CDA. De heer Beusen zal tussentijds benoemd worden als raadslid voor de fractie van het CDA

Recent ontvangen Collegebrieven 21 februari 2012

Door op dit bericht te klikken zie u een kopie van de Lis. De brieven kunt u inzien op het RIS

Raadsinformatiemarkt Sociaal Domein 21 februari 2012

De primaire doelstelling van de markt is om u te informeren over de stand van zaken in de verbindingen tussen de drie decentralisaties en de voortgang van de praktijkwerkplaatsen

Laatste school op bezoek in de Raadszaal 20 februari 2012

Dankzij het project raadslid in de klas hebben de leerlingen kennis kunnen maken met de politiek en de gemeente.