Overzicht van nieuwsberichten oktober 2012

Update: Recent toegevoegde Collegebrieven aan de Lijst ingekomen Stukken 31 oktober 2012

U treft onder de tab documenten onder het kopje brieven van collge aan raad de hieronder vermelde toegevoegde Collegebrieven aan de Lijst Ingekomen Stukken aan.

Themabijeenkomst gemeentelijke huisvesting 24 oktober 2012

Op donderdag 1 november 2012 vindt er in het gemeentehuis te Overveen een themabijeenkomst gemeentelijke huisvesting plaats.

Positieve sfeer tijdens eerste ‘Raad in uw dorp’ 18 oktober 2012

De gemeenteraad van Bloemendaal wil graag in gesprek met zijn inwoners en horen wat er speelt in de vijf dorpskernen. Met die insteek zijn de gespreksavonden 'De raad in uw dorp' opgezet. Met ruim 20 vooraf ingediende vragen en de goede opkomst lijkt de opzet van de eerste avond in Aerdenhout geslaagd. (klik titel voor meer informatie)

Vervolg commissie samenleving op 16 oktober om 20 uur 12 oktober 2012

Op 16 oktober om 20 uur zal de commissievergadering van 10 oktober vervolgd worden.

Besloten commissievergadering grondgebied uitgesteld naar 18 oktober 19uur 11 oktober 2012

Vanwege afwezigheid door ziekte van wethouder Kokke op donderdag 11 oktober, zal de besloten commissievergadering grondgebied over het Marinehospitaalterrein uitgesteld worden naar donderdag 18 oktober om 19uur.

Aanmelden voor regiodebat Noord/Zuidlijn (dinsdag 16 oktober 2012) opgeven voor 9 oktober a.s. 08 oktober 2012

Aanmelden voor regiodebat Noord/Zuidlijn opgeven voor 9 oktober a.s. Voor verdere gegevens zie nieuwsbericht. Vermeld u daarbij ook of u een bezoek aan de bouwplaats wilt brengen.

Via dit bericht kunt u het magazine Raad 2012 inzien. 08 oktober 2012

De Nederlandse vereniging voor raadsleden heeft haar magezine Raad 2012 digitaal toegezonden. Voior de link zie bijgevoegde link.

Raadsledeninfoavond VRK 8-10-2012 08 oktober 2012

Raadsledeninfoavond op 8 oktober a.s. om 19:00 uur tot 22:00 uur. Locatie: ROC Nova College, Zijlweg 203 te Haarlem

Besloten commissie grondgebied 08 oktober 2012

De heer Heukels (LiberaalBloemendaal) heeft tijdens de commissievergadering op 13 september om een besloten commissievergadering grondgebied verzocht om over het Marinehospitaalterrein te spreken. De meerderheid van de overige commissieleden konden hier mee instemmen. Een besloten commissie grondgebied zal gehouden worden, aansluitend aan de reguliere commissievergadering op 11 oktober 2012. De agenda is op het RIS geplaatst.

De Raad in uw dorp 02 oktober 2012

Op woensdag 17 oktober 2012 zal de gemeenteraad haar eerste van een reeks van vijf dorpskernenbezoeken aftrappen in Aerdenhout. Het doel van deze avond is dat de gemeenteraad met inwoners van gedachten wisselt over thema’s die in de dorpskern spelen. Inwoners van Aerdenhout zijn vanaf 20 uur welkom inde aula van het Montessori College in Aerdenhout. De avond begint met een inloop-/informatiemarkt en eindigt met een plenaire gespreksronde waarbij u antwoord krijgt op uw vragen en/of opmerkingen. Rond 22.00 uur verwachten we de bijeenkomst te sluiten. De volgende dorpskernenbezoeken vinden plaats in: Overveen (22 november) en begin 2013 in Bennebroek, Bloemendaal en Vogelenzang.

Themabijeenkomst op donderdag 1 november a.s. om 19:30 uur. 01 oktober 2012

Naar aanleiding van de uitslag van de burgerpeiling gemeentelijke huisvesting behandeld in de raadsvergadering van 27 oktober jl. zal op donderdag 1 november a.s. om 19:30 uur, zal een themabijeenkomst plaatsvinden. Het onderwerp is " Gemeentelijke Huisvesting", plaats van samenkomst is de Raadszaal van het gemeentehuis te Overveen.