Organisatie

VVD

Fractie informatie

Logo van VVD
Aantal zetels op 31-12-2016
4

Leden

Foto van Martijn Bolkestein Martijn Bolkestein (Fractievoorzitter)
Foto van Peter Boeijink Peter Boeijink (Raadslid)
Foto van Rolf Harder Rolf Harder (Raadslid)
 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA
Aantal zetels op 31-12-2016
1

Leden

Foto van Guus Beliën Guus Beliën (Duocommissielid)
 

GroenLinks

Fractie informatie

Logo van GroenLinks
Aantal zetels op 31-12-2016
2

Leden

Foto van Martine Wierda Martine Wierda (Fractievoorzitter)
Foto van Paola Koningsveld Paola Koningsveld (Raadslid)
 

D66

Fractie informatie

Logo van D66
Aantal zetels op 31-12-2016
4

Leden

Foto van Conny van Stralen Conny van Stralen (Fractievoorzitter)
Foto van Maaike Kamps Maaike Kamps (Raadslid) tot 22-12-2016
Foto van Gerard Metselaar Gerard Metselaar (Raadslid)
Foto van Maurits van Tol Maurits van Tol (Raadslid) vanaf 22-12-2016
Foto van Jerker Westphal Jerker Westphal (Raadslid)
 

Hart voor Bloemendaal

Fractie informatie

Logo van Hart voor Bloemendaal
Aantal zetels op 31-12-2016
1

Leden

Foto van Marielys Roos Marielys Roos (Raadslid)
 

PvdA

Fractie informatie

Logo van PvdA
Aantal zetels op 31-12-2016
1

Leden

Foto van Henk Schell Henk Schell (Fractievoorzitter)
Foto van Aty de Groot Aty de Groot (Commissielid Samenleving)
Foto van Harold Koster Harold Koster (Commissielid Bestuur&Middelen)
 

Liberaal Bloemendaal

Fractie informatie

Logo van Liberaal Bloemendaal
Aantal zetels op 31-12-2016
3

Leden

Foto van Leonard Heukels Leonard Heukels (Fractievoorzitter)
Foto van Leo Barendregt Leo Barendregt (Raadslid)
Foto van Fred Wehrmeijer Fred Wehrmeijer (Raadslid)
Foto van Guus Braam Guus Braam (Commissielid Samenleving) vanaf 27-10-2016
Foto van Walter Dubach Walter Dubach (Duocommissielid) tot 27-10-2016
 

Gemeenteraad

Commissie informatie

Logo van Gemeenteraad

Leden

Foto van Bernt Schneiders Bernt Schneiders (Voorzitter)
Foto van Leonard Heukels Leonard Heukels (Fractievoorzitter)
Foto van Henk Schell Henk Schell (Fractievoorzitter)
Foto van Martine Wierda Martine Wierda (Fractievoorzitter)
Foto van Leo Barendregt Leo Barendregt (Raadslid)
Foto van Peter Boeijink Peter Boeijink (Raadslid)
Foto van Martijn Bolkestein Martijn Bolkestein (Raadslid)
Foto van Wim Brussaard Wim Brussaard (Raadslid)
Foto van Herbert Faber Herbert Faber (Raadslid)
Foto van Rolf Harder Rolf Harder (Raadslid)
Foto van Maaike Kamps Maaike Kamps (Raadslid) tot 22-12-2016
Foto van Paola Koningsveld Paola Koningsveld (Raadslid)
Foto van Gerard Metselaar Gerard Metselaar (Raadslid)
Foto van Marielys Roos Marielys Roos (Raadslid)
Foto van Conny van Stralen Conny van Stralen (Raadslid)
Foto van Maurits van Tol Maurits van Tol (Raadslid) vanaf 22-12-2016
Foto van Fred Wehrmeijer Fred Wehrmeijer (Raadslid)
Foto van Jerker Westphal Jerker Westphal (Raadslid)
 

Presidium

Commissie informatie

Logo van Presidium

Leden

Foto van Martijn Bolkestein Martijn Bolkestein (Lid Presidium)
Foto van André Burger André Burger (Lid Presidium)
Foto van Leonard Heukels Leonard Heukels (Lid Presidium)
Foto van Marielys Roos Marielys Roos (Lid Presidium)
Foto van Henk Schell Henk Schell (Lid Presidium)
Foto van Conny van Stralen Conny van Stralen (Lid Presidium)
Foto van Martine Wierda Martine Wierda (Lid Presidium)
Foto van mevrouw Karin van der Pas mevrouw Karin van der Pas (Griffier) tot 01-04-2016
 

Commissie Grondgebied

Commissie informatie

Logo van Commissie Grondgebied

Leden

Foto van Wim Brussaard Wim Brussaard (Voorzitter)
Foto van Leo Barendregt Leo Barendregt (Raadslid)
Foto van Martijn Bolkestein Martijn Bolkestein (Raadslid)
Foto van André Burger André Burger (Raadslid) vanaf 24-03-2016
Foto van Marielys Roos Marielys Roos (Raadslid)
Foto van Henk Schell Henk Schell (Raadslid)
Foto van Geert Beusen Geert Beusen (Commissielid Grondgebied)
Foto van Herbert Faber Herbert Faber (Commissielid Grondgebied)
Foto van Jerker Westphal Jerker Westphal (Commissielid Grondgebied)
 

Commissie Samenleving

Commissie informatie

Logo van Commissie Samenleving

Leden

Foto van Conny van Stralen Conny van Stralen (Voorzitter)
Foto van Wim Brussaard Wim Brussaard (Raadslid)
Foto van Rolf Harder Rolf Harder (Raadslid)
Foto van Marielys Roos Marielys Roos (Raadslid)
Foto van Maurits van Tol Maurits van Tol (Raadslid) vanaf 22-12-2016
Foto van Martine Wierda Martine Wierda (Raadslid)
Foto van Guus Beliën Guus Beliën (Commissielid Samenleving)
Foto van Guus Braam Guus Braam (Commissielid Samenleving) vanaf 27-10-2016
Foto van Aty de Groot Aty de Groot (Commissielid Samenleving)
Foto van Walter Dubach Walter Dubach (Commissielid Samenleving) tot 27-10-2016
Foto van Maaike Kamps Maaike Kamps (Commissielid Samenleving) tot 22-12-2016
Foto van Gerard Metselaar Gerard Metselaar (Commissielid Samenleving) tot 13-01-2016
 

Commissie Bestuur & Middelen

Commissie informatie

Logo van Commissie Bestuur & Middelen

Leden

Foto van Henk Schell Henk Schell (Voorzitter)
Foto van Peter Boeijink Peter Boeijink (Raadslid)
Foto van Rolf Harder Rolf Harder (Raadslid)
Foto van Paola Koningsveld Paola Koningsveld (Raadslid)
Foto van Marielys Roos Marielys Roos (Raadslid)
Foto van Conny van Stralen Conny van Stralen (Raadslid)
Foto van Maurits van Tol Maurits van Tol (Raadslid) vanaf 22-12-2016
Foto van Harold Koster Harold Koster (Commissielid Bestuur&Middelen)
Foto van Gerard Metselaar Gerard Metselaar (Commissielid Bestuur&Middelen) vanaf 13-01-2016
Foto van Drs. Michael Schnackers Drs. Michael Schnackers (Commissielid Bestuur&Middelen)
Foto van Fred Wehrmeijer Fred Wehrmeijer (Commissielid Bestuur&Middelen)
 

Auditcommissie

Commissie informatie

Logo van Auditcommissie

Leden

Foto van Martijn Bolkestein Martijn Bolkestein (Raadslid)
Foto van Fred Wehrmeijer Fred Wehrmeijer (Voorzitter auditcommissie)
Foto van Harold Koster Harold Koster (Lid auditcommissie)
Foto van Caroline Hageman Caroline Hageman (Secretaris Auditcommissie)
 

Commissie Voorzittersoverleg

Commissie informatie

Logo van Commissie Voorzittersoverleg

Leden

Foto van Wim Brussaard Wim Brussaard (Lid Commissievoorzittersoverleg)
Foto van André Burger André Burger (Lid Commissievoorzittersoverleg)
Foto van Henk Schell Henk Schell (Lid Commissievoorzittersoverleg)
Foto van Conny van Stralen Conny van Stralen (Lid Commissievoorzittersoverleg)
Foto van mevrouw Karin van der Pas mevrouw Karin van der Pas (Griffier) tot 01-04-2016
 

College van Burgemeester en Wethouders

Orgaan informatie

Logo van College van Burgemeester en Wethouders

Leden

Foto van Bernt Schneiders Bernt Schneiders (Burgemeester)
Foto van Nico Heijink Nico Heijink (Wethouder)
 

Griffie

Orgaan informatie

Logo van Griffie

Leden

Foto van Garrelt de Graaf Garrelt de Graaf (Griffier) vanaf 24-02-2016tot 27-10-2016
Foto van mevrouw Karin van der Pas mevrouw Karin van der Pas (Griffier) tot 01-04-2016
Foto van Marijke van de Plasse Marijke van de Plasse (Griffier) vanaf 29-09-2016
Foto van Caroline Hageman Caroline Hageman (Griffie bureau-medewerker)
Foto van Garrelt de Graaf Garrelt de Graaf (Raadsadviseur) tot 14-11-2016
 

Rekenkamercommissie

Orgaan informatie

Logo van Rekenkamercommissie

Leden

Foto van Marlies de Vries Marlies de Vries (Voorzitter)
Foto van Boudien Glashouwer Boudien Glashouwer (Lid rekenkamercommissie)
Foto van Frederique de Graaf Frederique de Graaf (Lid rekenkamercommissie)
Foto van Jacob Jan Bakker Jacob Jan Bakker (Lid rekenkamercommissie)
Foto van Lia Brouwer-Vogel Lia Brouwer-Vogel (Lid rekenkamercommissie)