Organisatie

VVD

Fractie informatie

Logo van VVD
Aantal zetels op 31-12-2017
4

Leden

Foto van Martijn Bolkestein Martijn Bolkestein (Fractievoorzitter)
Foto van Peter Boeijink Peter Boeijink (Raadslid)
Foto van Rolf Harder Rolf Harder (Raadslid)
 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA
Aantal zetels op 31-12-2017
1

Leden

Foto van Guus Beliën Guus Beliën (Duocommissielid)
 

GroenLinks

Fractie informatie

Logo van GroenLinks
Aantal zetels op 31-12-2017
2

Leden

Foto van Martine Wierda Martine Wierda (Fractievoorzitter)
Foto van Paola Koningsveld Paola Koningsveld (Raadslid)
 

D66

Fractie informatie

Logo van D66
Aantal zetels op 31-12-2017
4

Leden

Foto van Conny van Stralen Conny van Stralen (Fractievoorzitter)
Foto van Gerard Metselaar Gerard Metselaar (Raadslid) tot 26-01-2017
Foto van Hein Struben Hein Struben (Raadslid) vanaf 26-01-2017
Foto van Maurits van Tol Maurits van Tol (Raadslid)
Foto van Jerker Westphal Jerker Westphal (Raadslid)
 

Hart voor Bloemendaal

Fractie informatie

Logo van Hart voor Bloemendaal
Aantal zetels op 31-12-2017
1

Leden

Foto van Marielys Roos Marielys Roos (Raadslid)
 

PvdA

Fractie informatie

Logo van PvdA
Aantal zetels op 31-12-2017
1

Leden

Foto van Henk Schell Henk Schell (Fractievoorzitter)
Foto van Aty de Groot Aty de Groot (Commissielid Samenleving)
Foto van Harold Koster Harold Koster (Commissielid Bestuur&Middelen)
 

Liberaal Bloemendaal

Fractie informatie

Logo van Liberaal Bloemendaal
Aantal zetels op 31-12-2017
3

Leden

Foto van Leonard Heukels Leonard Heukels (Fractievoorzitter)
Foto van Leo Barendregt Leo Barendregt (Raadslid)
Foto van Fred Wehrmeijer Fred Wehrmeijer (Raadslid)
Foto van Guus Braam Guus Braam (Commissielid Samenleving)
 

Gemeenteraad

Commissie informatie

Logo van Gemeenteraad

Leden

Foto van Elbert-Jan Roest Elbert-Jan Roest (Burgemeester) vanaf 06-09-2017
Foto van Bernt Schneiders Bernt Schneiders (Voorzitter) tot 01-08-2017
Foto van Leonard Heukels Leonard Heukels (Fractievoorzitter)
Foto van Henk Schell Henk Schell (Fractievoorzitter)
Foto van Martine Wierda Martine Wierda (Fractievoorzitter)
Foto van Leo Barendregt Leo Barendregt (Raadslid)
Foto van Peter Boeijink Peter Boeijink (Raadslid)
Foto van Martijn Bolkestein Martijn Bolkestein (Raadslid)
Foto van Wim Brussaard Wim Brussaard (Raadslid)
Foto van Herbert Faber Herbert Faber (Raadslid)
Foto van Rolf Harder Rolf Harder (Raadslid)
Foto van Paola Koningsveld Paola Koningsveld (Raadslid)
Foto van Gerard Metselaar Gerard Metselaar (Raadslid) tot 26-01-2017
Foto van Marielys Roos Marielys Roos (Raadslid)
Foto van Conny van Stralen Conny van Stralen (Raadslid)
Foto van Hein Struben Hein Struben (Raadslid) vanaf 26-01-2017
Foto van Maurits van Tol Maurits van Tol (Raadslid)
Foto van Fred Wehrmeijer Fred Wehrmeijer (Raadslid)
Foto van Jerker Westphal Jerker Westphal (Raadslid)
 

Presidium

Commissie informatie

Logo van Presidium

Leden

Foto van Elbert-Jan Roest Elbert-Jan Roest (Burgemeester) vanaf 06-09-2017
Foto van Martijn Bolkestein Martijn Bolkestein (Lid Presidium)
Foto van André Burger André Burger (Lid Presidium)
Foto van Leonard Heukels Leonard Heukels (Lid Presidium)
Foto van Marielys Roos Marielys Roos (Lid Presidium)
Foto van Henk Schell Henk Schell (Lid Presidium)
Foto van Conny van Stralen Conny van Stralen (Lid Presidium)
Foto van Martine Wierda Martine Wierda (Lid Presidium)
 

Commissie Grondgebied

Commissie informatie

Logo van Commissie Grondgebied

Leden

Foto van Wim Brussaard Wim Brussaard (Voorzitter)
Foto van Leo Barendregt Leo Barendregt (Raadslid)
Foto van Martijn Bolkestein Martijn Bolkestein (Raadslid)
Foto van André Burger André Burger (Raadslid)
Foto van Marielys Roos Marielys Roos (Raadslid)
Foto van Henk Schell Henk Schell (Raadslid)
Foto van Geert Beusen Geert Beusen (Commissielid Grondgebied)
Foto van Herbert Faber Herbert Faber (Commissielid Grondgebied)
Foto van Jerker Westphal Jerker Westphal (Commissielid Grondgebied)
 

Commissie Samenleving

Commissie informatie

Logo van Commissie Samenleving

Leden

Foto van Conny van Stralen Conny van Stralen (Voorzitter)
Foto van Wim Brussaard Wim Brussaard (Raadslid)
Foto van Rolf Harder Rolf Harder (Raadslid)
Foto van Marielys Roos Marielys Roos (Raadslid)
Foto van Hein Struben Hein Struben (Raadslid) vanaf 26-01-2017
Foto van Maurits van Tol Maurits van Tol (Raadslid) tot 26-01-2017
Foto van Martine Wierda Martine Wierda (Raadslid)
Foto van Guus Beliën Guus Beliën (Commissielid Samenleving)
Foto van Guus Braam Guus Braam (Commissielid Samenleving)
Foto van Aty de Groot Aty de Groot (Commissielid Samenleving)
Foto van Jasmijn Witte Jasmijn Witte (Griffier) vanaf 05-07-2017
 

Commissie Bestuur & Middelen

Commissie informatie

Logo van Commissie Bestuur & Middelen

Leden

Foto van Henk Schell Henk Schell (Voorzitter)
Foto van Peter Boeijink Peter Boeijink (Raadslid)
Foto van Rolf Harder Rolf Harder (Raadslid)
Foto van Paola Koningsveld Paola Koningsveld (Raadslid)
Foto van Marielys Roos Marielys Roos (Raadslid)
Foto van Conny van Stralen Conny van Stralen (Raadslid)
Foto van Maurits van Tol Maurits van Tol (Raadslid)
Foto van Harold Koster Harold Koster (Commissielid Bestuur&Middelen)
Foto van Gerard Metselaar Gerard Metselaar (Commissielid Bestuur&Middelen) tot 26-01-2017
Foto van Drs. Michael Schnackers Drs. Michael Schnackers (Commissielid Bestuur&Middelen)
Foto van Fred Wehrmeijer Fred Wehrmeijer (Commissielid Bestuur&Middelen)
Foto van Caroline Hageman Caroline Hageman (Commissiegriffier) vanaf 05-07-2017
 

Auditcommissie

Commissie informatie

Logo van Auditcommissie

Leden

Foto van Martijn Bolkestein Martijn Bolkestein (Raadslid)
Foto van Fred Wehrmeijer Fred Wehrmeijer (Voorzitter auditcommissie)
Foto van Harold Koster Harold Koster (Lid auditcommissie)
Foto van Caroline Hageman Caroline Hageman (Secretaris Auditcommissie)
 

Agendacommissie

Commissie informatie

Logo van Agendacommissie

Leden

Foto van Elbert-Jan Roest Elbert-Jan Roest (Burgemeester) vanaf 06-09-2017
Foto van Conny van Stralen Conny van Stralen (Fractievoorzitter) vanaf 02-11-2017
Foto van Wim Brussaard Wim Brussaard (Lid Agendacommissie) vanaf 02-11-2017
Foto van André Burger André Burger (Lid Agendacommissie) vanaf 02-11-2017
Foto van Henk Schell Henk Schell (Lid Agendacommissie) vanaf 02-11-2017
 

Commissie Voorzittersoverleg

Commissie informatie

Logo van Commissie Voorzittersoverleg

Leden

Foto van Wim Brussaard Wim Brussaard (Lid Commissievoorzittersoverleg) tot 02-11-2017
Foto van André Burger André Burger (Lid Commissievoorzittersoverleg) tot 02-11-2017
Foto van Henk Schell Henk Schell (Lid Commissievoorzittersoverleg) tot 02-11-2017
Foto van Conny van Stralen Conny van Stralen (Lid Commissievoorzittersoverleg) tot 02-11-2017
 

College van Burgemeester en Wethouders

Orgaan informatie

Logo van College van Burgemeester en Wethouders

Leden

Foto van Elbert-Jan Roest Elbert-Jan Roest (Burgemeester) vanaf 06-09-2017
Foto van Bernt Schneiders Bernt Schneiders (Burgemeester) tot 01-08-2017
Foto van Nico Heijink Nico Heijink (Wethouder)
 

Griffie

Orgaan informatie

Logo van Griffie

Leden

Foto van Jan Hoek Jan Hoek (Griffier) vanaf 19-04-2017
Foto van Marijke van de Plasse Marijke van de Plasse (Griffier) tot 19-04-2017
Foto van Caroline Hageman Caroline Hageman (Commissiegriffier Bestuur en Middelen) vanaf 05-07-2017
Foto van Caroline Hageman Caroline Hageman (Griffie bureau-medewerker) tot 05-07-2017
 

Rekenkamercommissie

Orgaan informatie

Logo van Rekenkamercommissie

Leden

Foto van Marlies de Vries Marlies de Vries (Voorzitter)
Foto van Boudien Glashouwer Boudien Glashouwer (Lid rekenkamercommissie)
Foto van Frederique de Graaf Frederique de Graaf (Lid rekenkamercommissie)
Foto van Jacob Jan Bakker Jacob Jan Bakker (Lid rekenkamercommissie)
Foto van Lia Brouwer-Vogel Lia Brouwer-Vogel (Lid rekenkamercommissie)